KESAN POSITIF DUNIA SIBER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KESAN POSITIF DUNIA SIBER by Mind Map: KESAN POSITIF DUNIA SIBER

1. Mudah untuk mengakses maklumat dan perkembangan arus semasa

2. Dapat berhubung dan berkomunikasi melalui ruangan siber

3. Mengukuhkan keharmonian dan membentuk pembangunan individu atau masyarakat

4. Menjimatkan kos dan masa

5. Meluaskan aktiviti perniagaan

6. Melahirkan insan yang berpendidikan

7. Sebagai medium carian kerja

8. Dunia siber sebagai tempat hiburan

9. Kemudahan pengiklanan maklumat melalui Internet