August Šenoa PRIJAN LOVRO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
August Šenoa PRIJAN LOVRO by Mind Map: August Šenoa PRIJAN LOVRO

1. Šenoino doba - razdoblje 60-tih i 70-tih god. 19.st..Osim Šenoe nije bilo snažnije književne pojave . Mislio je kako poboljšati hrvatsku nacionalnu svijest.

2. Predrealizam - vrijeme kada se ukida Bachov apsolutizam i diktatura. Uvode se stranačka opredjeljenja te se hrvatski jezik vraća kao službeni.

3. Realističke metode stvaranja - označavaju književni pravac gdje se stvarnost želi prikazati onako kakva ona jest bez uljepšavanja, izmišljanja, objektivno i vjerno.

4. Tendeciozna uloga književnosti- traži se da djela budu odgojna na način i sa mjerom da pouče .

5. Naša književnost 1865-članak u kojem Šeno izlaže svoja razmišljanja o hrvatskoj književnosti. Pritom je jako kritičan. Želi pridobiti naklonost čitatelja čiji ukus oblikuje svojim sugestijama.

6. Šenoina književna djela

6.1. Poezija:Budi svoj!;Hrvatska pjesma ; Na Ozlju gradu; Kameni svatovi;Kugina kuća;Postolar i vrag;Mile Gojslavića

6.2. Proza: Prijan Lovro;Zlatarevo zlato;Čuvaj se senjske ruke;Seljačka buna;Diogenes; Branka

6.3. Književni program: Naša književnost

6.4. Povjestice: Propast Venecije;Smrt Petra Svačića;Šljivari;Anka Neretvanka

7. Tvorac i odgojitelj hrvatske čitalačke publike-Kroz svoja djela nastojao je spomenuti sva zbivanja koja su toliko značila u povijesti hrvatskog naroda te borbu kmetova kao važan preokret hrvatske povjesti

8. Vijenac,1875-hrvatski književni časopis kojem je urednik bio Šenoa

9. Prijan Lovro-pripovjetka;razdoblje predrealizma ; tema-životni put darovitog dječaka seoskog podrijetla koji završi tragično

10. Psihološke i socijalne karakteristike:

10.1. Lovro

10.1.1. srednjeg rasta,košćat,velika glava / sin seljaka sa mnogo djece;trebao biti svećenik/ zaljubljive prirode- jako je volio Malvinu ;pati u crnoj haljini koja mu je oklop i jaram/ nepotizam-rodijačke veze;lakovjeran zbog novca kojeg bi dobio ženidbom

10.2. Malvina

10.2.1. kći vlastelina;jedinica;crnooka i zlatokosa;bujna i vesela,a pametna;govori više jezika,crta,svira glasovir;rado govori francuski/ dosjetljiva i oštroumna; rado se družila sa Lovrom, razgovarali su o koječemu : cvijeću,suncu,glazbi i sl./ Jako je voljela Lovru, ali zbog njegove crne haljine se udala za drugog čovjeka iako ga nije voljela. Mislila je da time okajava grijeh ljubavi prema svećeniku.

10.3. Minka

10.3.1. kći slovenske bogate obitelji;govorila je priprosto,stidljivo,ali govor nije u skladu sa izgledom; stara cura-usidjelica / otac obeća Lovri 4000 forinti imetka; želi se brzo udati jer i roditelji je požuruju; korist i slast za Lovru-koristoljublje/ kad je Lovro shvatio prevaru da neće dobiti taj novac odustaje od ženidbe, a ona se malo poslije udaje za činovnika iz ureda njezina oca

11. Pripovjetka-je prozni tekst slična kratkoj priči,ali dulja od nje i kraća od romana.Može imati više glavnih likova,ali samo jednu radnju

11.1. Uokvirena pripovjetka - iznosi priču u priči.U uvodu pripovjedač iznosi temu,zatim slijedi priča,zatim pripovjedač zaokružuje pripovjest.Pripovjedač je glavni lik.Osim što pripovjeda priču priča i o sebi,subjektivan je