СОЦІОЛОГІЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СОЦІОЛОГІЯ by Mind Map: СОЦІОЛОГІЯ

1. Етносоціологія

2. -це наука,яка досліджуєпараметрисоціальної структури народів як етносів,взаємозвязок змін у культурі....

3. Гендерна соціологія

4. -навчальна дисципліна,метою якої є вивчення гендерних проблем у суспільстві,змісту концепцій гендеру,що включає аналіз і поянення соціально-культурних відмінностей у життєдіяльності чоловіків та жінок.

5. Соціологія освіти та науки

6. -вивчає освіту як соціальний інститут,її функції в суспільстві та взаємозв'язок з іншими інститутами.

7. Соціологія міста та урбаністики

8. соціологія міста-це галузь науки,яка вивчає закономірності виникнення функціонування і розвитку міста як ознієї з форм соціально-територіальної організації суспільства.

9. урбанізація-це процес зростання і підвищення ролі міст у розвитку суспільства.

10. Політична та електоральна соціології.

11. політична соціологія-наукова дисципліна,яка досліджує відносини між соціальними та політичними процесами та явищами.

12. електоральна соціологія- наука,яка займається вивченням політичної взаємодії суб'єктів суспільства шляхом аналізу механізмів їх політичної участі в житті соціуму.