ก็เขาไม่ได้สอนผมในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ก็เขาไม่ได้สอนผมในโรงเรียน by Mind Map: ก็เขาไม่ได้สอนผมในโรงเรียน

1. อุตสหกรรมการเรียนรู้ยากที่จะหลุดพ้น

1.1. ในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยนั้น เรามักมองนักเรียนนักศึกษาที่เชื่อฟังคำสอนอย่างไม่มีข้อโต้แย้งและสามารถตอบคำถามได้ตรงตำราย่างแม่นยำ"เป็นเด็กดี"แต่กลับมองนักเรียนนักศึกษาที่มักมีข้อโต้แย้งและชอบตั้งคำถามนอกตำรา"เป็นเด็ก้าวร้าว"

2. เรียนไปทำไมเรียนไปเพื่อใคร

2.1. สิ่งที่สำคัญคือการทำสิ่งที่เราสนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของเรามิใช่การทำเพียง้พราะใคร เพราะสุดท้ายจะมีเพียงคุณเท่านั้นที่อยู่ใช้ควมรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เล่าเรียนมา

3. "จุดไฟในตัวเอง"

3.1. จงทำตัวให้เป็นคนที่"ลุกไหม้เองได้"แต่หากรู้สึกหมดไฟจงทำตัวเป็นวัตถุที่"ติดไฟได้"

4. เรียนจบมาแล้วทำอะไรไปไหนยีงไงกับชีวิตต่อดี

4.1. 1จงใช้เวลาและพลังทั้งหมดที่คุณมีในการค้นหาสิ่งที่คุณชอบและหลงไหล

4.2. 2จงก้าวข้ามความกลัวหรือคำว่า"ทำไม่ได้"

4.3. 3จงใช้ชีวิตให้เต็มที่ด้วยการดึงแต่สิ่งดีๆในตัวคุณออกมา

5. บัณฑิตใหม่กับงานแรกความรักหรือความอยู่รอด

5.1. 1เลือกในสิ่งที่คุณสนใจจริง

5.2. 2เลือกงานที่จะดึงความสามารถของคุณให้โลกเห็น

5.3. 3เลือกตำแหน่งที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

6. หายังไงให้เจอพรสวรร์ในตัวคุณ

6.1. 1ค้นหาสิ่งที่คุณรัก

6.2. 2ค้นหาสิ่งที่ทำให้คุณลืมเวลาไปโดยสิ้นเชิง

6.3. 3้นหาในสิ่งที่คุณคิดว่าง่ายหรือเป็นธรมชาติ

7. ชีวิตมันสั้นจะกลัวไปทำไม

7.1. เราสามารถแบ่งความกลัวได้เป็น6อย่าง

7.1.1. 1ความเจ็บปวด

7.1.2. 2อันตราย

7.1.3. 3ความอับอาย

7.1.4. 4การถูกปฎิเสธ

7.1.5. 5ความเหงา

7.1.6. 6การควบคุม