หลักการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ by Mind Map: หลักการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

1. แบตเตอรี่

1.1. ทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าที่รับมาจากการชาร์จ

2. ตัวควบคุมเครื่อง

2.1. ทำหน้าที่ควบคุมและแปลงพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า

3. มอเตอร์ไฟฟ้า

3.1. ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และส่งต่อไปยังเพลา เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า