การบริโภค

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบริโภค by Mind Map: การบริโภค

1. อาชีพ

2. ศาสนา/วัฒนธรรม

3. รสนิยม/สังคม/สภาพอากาศ

4. อายุ/เพศ

5. ความต้องการ

6. รายได้/ฐานะ

7. การศึกษา

8. ระบบซื้อ-ขาย

9. โปรโมชั่น/รีวิว/โฆษณา