GÜVENLİ ANNELİK

güvenli annelik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GÜVENLİ ANNELİK by Mind Map: GÜVENLİ ANNELİK

1. tanımı

1.1. doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım ve tedavi hizmetleri verilmesi

1.2. istenmeyen ve yüksek riskli gebeliklerin önlenme

1.3. anne ve bebek ölümlerinin ve komplikasyonlarının azaltılması

2. tarihi

2.1. 1985 DSÖ Tahmin

2.1.1. Yıllık 500.000 anne ölümü (dakikada bir ölüm)

2.1.2. Ölümlerin % 99’ü gelişmekte olan ülkelerde

2.2. 1987 Nairobi Güvenli Annelik Konferansı ve Güvenli Annelik Girişimi

2.2.1. Hedef: 2000 yılına kadar anne ve yenidoğan ölümlerinde % 50 azalma

2.3. 2000 – Binyıl Kalkınma hedefleri

2.3.1. 1990-2015 arasında anne ölüm oranını dörtte üç oranında azaltma

2.3.1.1. Sonuç: Anne ölümlerinde % 44 azalma

2.3.2. Üreme sağlığına herkesin ulaşmasını sağlama

2.4. 2015 – SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

2.4.1. 2030 yılına kadar, küresel anne ölüm oranını 100.000 canlı doğumda 70’in altına düşürme

2.4.2. yenidoğan ve 5 yaş altı çocukların önlenebilir ölümlerini sona erdirme

2.4.2.1. yenidoğan ölüm oranının 1.000 canlı doğumda 12 veya daha az

2.4.2.2. yaş altı çocuk ölüm oranının da 1.000 canlı doğumda 25 veya daha az

3. anne ölümleri

3.1. tanım

3.1.1. gebe iken ya da gebeliğin sona ermesini izleyen 42 gün içerisinde gebelik veya gebeliğin yönetimiyle ilgili olan veya gebeliğin ağırlaştırdığı herhangi bir nedenle ölmesi

3.2. Anne ölüm oranı

3.2.1. her yüzbin canlı doğuma karşılık anne ölüm sayısı

3.3. nedenleri

3.3.1. Kanama

3.3.2. Enfeksiyon

3.3.3. Hamilelikte yüksek tansiyon

3.3.4. Doğum komplikasyonları

4. yenidoğan ölümleri

4.1. neonatal ölüm hızı

4.1.1. bir yılda canlı doğan ve 28 gün içerisinde ölen bebek sayısının yıl içerisinde canlı doğan bebek sayısının oranın 1.000 ile çarpımı

4.2. nedenleri

4.2.1. Pretmatürite

4.2.2. İntrapartum komplikasyonlar

4.2.3. Enfeksiyonlar

4.2.4. Doğumsal bozukluklar

5. üç gecikme modeli

5.1. Birinci gecikme

5.1.1. Hizmeti Almaya Karar Vermede Yaşanan Gecikme

5.1.1.1. Sosyoekonomik ve kültürel özellikler

5.2. İkinci gecikme:

5.2.1. Hizmete Ulaşmada Yaşanan Gecikme

5.2.1.1. Sağlık tesislerinin erişilebilirliği

5.3. Üçüncü gecikme

5.3.1. Hizmet Almada Yaşanan Gecikme

5.3.1.1. Bakım kalitesi

6. anne bebek paketi

6.1. tanım

6.1.1. Güvenli Annelik programının bütün bileşenlerinin bütünü ile uygulanması

6.2. amaç

6.2.1. kısa sürede güvenli annelik programının başarılı olması için müdahale alanlarını tanımlama

6.3. müdahale alanları

6.3.1. Doğum öncesi bakım hizmetleri

6.3.1.1. aile planlaması danışmanlığı ve uygulama hizmetleri

6.3.1.2. CYBE, hepatit ve HIV enfeksiyonlarının engellenmesi ve tedavisi

6.3.1.3. tetanoz bağışıklaması

6.3.1.4. Mevcut hastalıkların tedavisinin sürdürülmesi

6.3.1.5. Gebelik sırasında yeterli beslenme

6.3.1.6. gebelikten kaynaklanan komplikasyonların tanınması, erken tanı ve tedavisi

6.3.2. Doğum

6.3.2.1. emiz ve güvenli doğum

6.3.2.2. komplikasyonların tanınması, erken tespit edilmesi ve yönetilmesi

6.3.3. Doğum sonrası bakım hizmetinin verilmesi

6.3.3.1. anne

6.3.3.2. bebek

7. tnsa-2018

7.1. güvenli annelik

7.2. doğum öncesi bakım

7.3. doğum

7.4. doğum sonrası bakım