Bacaksız Kamyon Sürücüsü

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bacaksız Kamyon Sürücüsü by Mind Map: Bacaksız Kamyon Sürücüsü

1. Apti Dönmez

1.1. oğlunun yaptığı her hatayı cezalandırdığı için çocuğu ondan korkuyor

2. Bacaksız Bahri

2.1. yaramaz

2.2. çelimsiz

2.2.1. fiziksel özelliklerinden dolayı bu şekilde nitelendiriliyor.

3. konu

3.1. Bacaksız Bahri’nin kendini kanıtlamak için yaptığı hataları ve yanlışları, bunların ardından kendini kurtarmak için söylediği yalanlar anlatılmaktadır

4. anafikir

4.1. söylenen her yalan bir gün su yüzüne çıkar.

5. Bacaksızın babasının verdiği karpuzu yanlışlıkla kırması, ardından yalanlar söylemesi

5.1. manavdan başka karpuz alması

5.1.1. babası karpuzu tanıyınca ona ceza vermesi

6. Bacaksızın babasının kamyonunu kaçırması ve ağaca çarpması

6.1. Şoför Salih'in Bacaksızı kurtarması

7. Bacaksız babasından saklanırken hırsızları yakalaması