Tworzywa na formy odlewnicze

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tworzywa na formy odlewnicze by Mind Map: Tworzywa na formy odlewnicze

1. Masy III generacji

1.1. Bez mat. wiążących

1.1.1. Wiązane fizycznie

1.2. Zalety

1.2.1. Pełne wykorzystanie właściwości osnowy

1.2.2. Ogranicza gazotwórczość

1.2.3. Ogranicza przygotowanie surowców

1.2.4. Ogranicza przerób masy

1.2.5. Umożliwia ponowne użycie masy bez regenracji

1.2.6. Mała ilość sprowadzanych materiałów

1.2.7. Małe koszty masy

1.2.8. Niska szkodliwość dla otoczenia

1.3. Rodzaje

1.3.1. Proces podciśnieniowy V

1.3.1.1. Modele z wieloma kanalikami

1.3.1.2. Płyta podmodelowa nad komorą próżniową

1.3.1.3. Nałożenie na ukłąd

1.3.1.4. Wyssanie powietrza

1.3.1.5. Ułożenie skrzynki formierskiej

1.3.1.6. Zasypanie piaskiem

1.3.1.7. Odessanie powietrza

1.3.1.8. Wykonanie części formy

1.3.1.9. Materiały

1.3.1.9.1. Folia 0,05-0,1 mm

1.3.1.9.2. Polimer etylenu

1.3.1.9.3. Żywice polimeryzujące jonowo

1.3.1.10. Podciśnienie 0,04-0,08 MPa

2. Wymagania co do odlewu

2.1. Właściwości użytkowe

2.2. Dokładność wymiarowa

2.3. Gładkość powierzchni

2.3.1. Definicja

2.3.1.1. Metal wpływa między ziarna, powstaje pow. chropowata

2.3.2. Penetracja

2.3.2.1. Pm>Pp

2.3.2.1.1. Pm- ciśnienie metalu

2.3.2.1.2. Pp - ciśnienie prenetracyjne

3. Podział mas

3.1. Zastosowanie

3.1.1. Foremierskie

3.1.2. Rdzeniowe

3.2. Przeznaczenie

3.2.1. Przymodelowe

3.2.2. Wypełniające

3.2.3. Jednolite

3.3. Rodzaj stopu

3.3.1. Żeliwo

3.3.2. Staliwo

3.3.3. Metale nieżelazne

4. Budowa masy

4.1. Osnowa

4.1.1. Jest jej najwięcej

4.1.2. Właściwości

4.1.2.1. Odporna na temperature

4.1.2.2. Odporna na powstawanie tlenków metali

4.1.2.3. Mała rozszeżalność cieplna

4.1.2.4. Brak przemian polimorficznych

4.1.2.5. Odpowiedni skład ziarnowy

4.1.3. Charakteryzacja

4.1.3.1. Skład

4.1.3.1.1. 96% SiO2

4.1.3.2. Zawartość lepiszcza

4.1.3.3. Skład granulometryczny

4.1.3.3.1. Średnia wielkość ziaren

4.1.3.3.2. Jednorodność ziaren

4.1.3.3.3. Kształt ziaren

4.2. Lepiszcze

4.2.1. Wiąże osnowę

4.2.2. Warunki

4.2.2.1. Wielkość cząsteczki

4.2.2.1.1. <20 mikrometrów

4.2.2.2. Zdolność do pęcznienia

4.2.2.3. Mniejsze od 0,2 mikrometra

4.2.3. Rodzaje

4.2.3.1. Gliny formierskie

4.2.3.1.1. Bentonit

4.2.3.1.2. Illit

4.2.3.1.3. Kaolinit

4.2.4. Oddzielanie

4.2.4.1. Różnica opadania czątek w wodzie

4.2.4.2. V=F/(6(pi)(eta)R)

4.2.4.2.1. V- prędkość opadania ziaren

4.2.4.2.2. R- promień cząstki

4.2.4.2.3. (eta)-lepkość dynamiczna cieczy

4.2.4.2.4. F-siła przyłożona do cząstki

4.2.5. Procentowa zawartość

4.2.5.1. A=((B-x)/B)*100%

4.2.5.1.1. A- Procentowa zawartość lepiszcza

4.2.5.1.2. B- Masa materiału przed oddzieleniem lepiszcza

4.2.5.1.3. x- masa materiału po oddzieleniu lepiszcza

4.3. Dodatki węglowe

4.3.1. Hipotezy

4.3.1.1. Węgiel błyszczący

4.3.1.2. "Poduszka powietrzna"

4.3.1.3. Atmosfera redukcyjna

4.3.1.4. Powstawanie półkoksu

4.4. Woda

4.4.1. Wilgotność

4.4.1.1. Pomiar

4.4.1.1.1. Z gęstości masy

4.4.1.1.2. Ogólne metody

4.4.2. Zwilżalność

4.4.2.1. Definicja

4.4.2.1.1. Jak woda ustawia się na powierzchni stałej

4.4.2.2. Nie powinna występować

4.4.2.3. Występowanie

4.4.2.3.1. 0 do 90 stopni

4.4.2.3.2. 90 do 120 stopni

4.4.2.4. Zapobieganie

4.4.2.4.1. Pył węglowy

4.5. Żywice

4.5.1. mocznikowo- formaldehydowo- furfurylowe

4.5.1.1. 40-85% alkoholu furfurylowego (AF)

4.5.1.1.1. Zmniejsza zawartość azotu

4.5.2. fenolowo- formaldehydowo- furfurylowe

4.5.2.1. tzw. Rezolowo- furfurylowe

4.5.2.2. Nie posiadają azotu

4.5.2.2.1. Mogą być stosowane bez ograniczeń

4.5.3. mocznikowo- fenolowo- formaldehydowe- furfurylow

4.5.3.1. Mniejsza zawartość azotu

4.5.3.2. Lepsza wytrzymałość masy

4.5.4. Utwardzacze

4.5.4.1. 20-70%

4.5.4.2. H3PO4 + H2SO4

4.5.4.2.1. Formaldehydowo - furfurylowe

4.5.4.3. Kwas paratoluenosulfonowy

4.5.4.4. Kwas benzenosulfonowy

5. Wady odlewnicze

5.1. Przypalenie

5.2. Wżarcie

5.2.1. Przyczyna

5.2.1.1. Metal wnika w masę

5.2.2. Usuwanie

5.2.2.1. Szlifierka

5.2.3. Zapobieganie

5.2.3.1. Pył węglowy

5.3. Strup

5.3.1. Przyczyna

5.3.1.1. Płaska powierzchnia

5.3.1.2. Hamowanie rozszerzalności

5.4. Blizna

6. Technologia produkcji

6.1. Zagęszczanie masy

6.1.1. Metody

6.1.1.1. Ręczne

6.1.1.2. Mechaniczne

6.1.1.3. Wstrząsanie

6.1.1.3.1. Z doprasowaniem

6.1.1.4. Narzucanie

6.1.1.5. Prasowanie pod naciskiem

6.1.1.5.1. Warunki

6.1.1.5.2. Wzory

6.1.1.6. Impulsowe

6.2. Mieszanie masy

6.2.1. Maszyny

6.2.1.1. Mieszalka krążnikowa

6.2.1.1.1. Długi czas mieszania

6.2.1.2. Mieszarka turbinowa

6.2.1.2.1. Krótki czas mieszania

6.3. Transport pneumatyczny

6.3.1. Stosowany na odlewniach

6.3.2. Fluidyzacja

6.3.2.1. Strumień powietrza

6.3.2.2. Ciało nabiera właściwości cieczy

6.4. Dokładność wymiarowa

6.5. Obieg masy w odlewni (w kolejności)

6.5.1. Masa wybita

6.5.1.1. Rozdrabnianie

6.5.1.2. Przesiewanie

6.5.1.3. Oddzielanie części metalowych

6.5.1.4. Studzenie

6.5.1.5. Nawilżanie

6.5.2. Masa obiegowa

6.5.2.1. Przerób masy

6.5.2.1.1. Dodajemy świeży piasek

6.5.2.1.2. Dodajemy lepiszcza

6.5.2.1.3. Dodajemy spoiwa i dodatki

6.5.2.2. Podział na rdzeniową i formierską

6.5.2.3. Wykonanie form i rdzeni

6.5.2.4. Wykonanie powłok ochronnych

6.5.2.5. Składanie form

6.5.2.6. Zalewanie

6.5.2.7. Wybijanie

6.5.2.7.1. Masa zdatna

6.5.2.7.2. Masa niezdatna

7. Masy I generacji

7.1. Element wiążący

7.1.1. Lepiszcze

7.2. Naturalne

7.2.1. Piasek naturalny

7.2.2. Woda

7.2.3. Dodatki

7.3. Półsyntetyczne

7.3.1. I rodzaju

7.3.1.1. Piasek kwarcowy

7.3.1.1.1. SiO2

7.3.1.2. Piasek naturalny

7.3.1.3. Woda

7.3.1.4. Dodatki

7.3.2. II rodzaju

7.3.2.1. Piasek kwarcowy

7.3.2.2. Bentonit

7.3.2.3. Woda

7.3.2.4. Dodatki

7.3.3. Masy przejściowe między naturalnymi a syntetycznymi

7.4. Syntetyczne

7.4.1. Piasek

7.4.2. Bentonit

7.4.3. Woda

7.4.4. Dodatki

7.5. Gliniaste

7.6. Stosunek wodno glinowy

7.6.1. Sw

7.6.1.1. Równy 0,3

7.6.2. woda/glina

7.7. Zalety

7.7.1. Tanie

7.7.2. Łatwo dostępne

7.7.3. Wytrzymałe

7.7.4. Łatwo dostępne

7.8. Wady

7.8.1. Mała płynność

7.8.2. Mała wytrzymałość w stanie wilgotnym

7.8.3. Mała wybijalność

7.8.4. Długie suszenie

8. Masy II generacji

8.1. Element wiążący

8.1.1. Spoiwo

8.2. Klasy

8.2.1. Wg wytrzymałości

8.2.1.1. Z przeliczeniem na 1% spoiwa

8.2.1.1.1. I

8.2.1.1.2. II

8.2.1.1.3. III

8.2.2. Wg sposobu wiązania

8.2.2.1. I - wiązanie chemiczne

8.2.2.1.1. Oleje szybkoschnące

8.2.2.1.2. Szkło wodne

8.2.2.1.3. Krzemian etylu

8.2.2.2. II - wiązanie przez krzepnięcie

8.2.2.2.1. Kalafonia

8.2.2.2.2. Produkty smołowe

8.2.2.3. III - wiązanie przez odwadnianie

8.2.2.3.1. Dekstryna

8.2.2.3.2. Skrobia

8.2.2.3.3. Ług posiarczynowy

8.2.2.3.4. Melasa

8.3. Masy samoutwardzalne

8.3.1. Właściwości

8.3.1.1. Wiążą w temp. otoczenia

8.3.1.2. Wszystkie składniki wprowadzane są do mieszarki

8.3.2. Gatunki

8.3.2.1. Masy samoutwardzalne

8.3.2.1.1. Sypkie masy samoutwardzalne

8.3.2.1.2. Ciekłe masy samoutwardzalne

8.3.2.2. Masy szybkoutwardzalne

8.3.2.2.1. SMSZ

8.3.2.2.2. CMSZ

8.3.2.3. Masy szybkowiążące

8.3.2.3.1. Sypkie masy szybkowiążące

8.3.2.3.2. CMT

8.3.2.4. Masy wolnowiążące

8.3.2.4.1. SMW

8.3.2.4.2. CMW

8.3.3. Dodatki masowe

8.3.3.1. Fe2O3

8.3.3.1.1. 1 cz. wagowa

8.3.3.1.2. Zwiększenie czasu utwardzania

8.3.3.1.3. Wydłużenie żywotności

8.3.3.1.4. Zmniejszenie wytrzymałości w temp. otoczenia

8.3.3.2. Modyfikatory

8.3.3.2.1. Zwiększają zdolności do wiązania

8.3.3.3. Silany

8.3.3.3.1. Zwiększają adchezję

8.4. Neutralizacja amin

8.4.1. Węgiel aktywny

8.4.2. Spalanie

8.4.3. Oczyszczanie biologiczne

8.4.4. Neutralizacja chemiczna

9. Masy IV generacji

9.1. Wiązane za pomocą bipolimerów

9.1.1. proteiny