Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tworzywa na formy odlewnicze by Mind Map: Tworzywa na formy odlewnicze
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tworzywa na formy odlewnicze

Masy I generacji

Element wiążący

Lepiszcze

Naturalne

Piasek naturalny

Woda

Dodatki

Półsyntetyczne

I rodzaju, Piasek kwarcowy, SiO2, Piasek naturalny, Woda, Dodatki

II rodzaju, Piasek kwarcowy, Bentonit, Woda, Dodatki

Masy przejściowe między naturalnymi a syntetycznymi

Syntetyczne

Piasek

Bentonit

Woda

Dodatki

Gliniaste

Stosunek wodno glinowy

Sw, Równy 0,3

woda/glina

Zalety

Tanie

Łatwo dostępne

Wytrzymałe

Łatwo dostępne

Wady

Mała płynność

Mała wytrzymałość w stanie wilgotnym

Mała wybijalność

Długie suszenie

Masy II generacji

Element wiążący

Spoiwo

Klasy

Wg wytrzymałości, Z przeliczeniem na 1% spoiwa, I, Rm^u>0,5MPa, II, Rm^u 0,3-0,5 MPa, III, Rm^u<0,3 MPa

Wg sposobu wiązania, I - wiązanie chemiczne, Oleje szybkoschnące, Szkło wodne, Krzemian etylu, II - wiązanie przez krzepnięcie, Kalafonia, Produkty smołowe, III - wiązanie przez odwadnianie, Dekstryna, Skrobia, Ług posiarczynowy, Melasa

Masy samoutwardzalne

Właściwości, Wiążą w temp. otoczenia, Wszystkie składniki wprowadzane są do mieszarki

Gatunki, Masy samoutwardzalne, Sypkie masy samoutwardzalne, SMS, Ze szłem wodnym, Skład, Piasek kwarcowy, cyrkonowy, oliwinowy lub regenerat, Wielkość ziaren 0,15 - 0,3, Szkło wodne, Utwardzacz, Żużel z krzemianami wapniowymi, Środek powierzchniowo czynny, Woda, Przyspieszacz, Rozluźniacz, Produkcja, Piasek, Szkło wodne, 2 min mieszania, 8-6 cz wag., Utwardzacz, Sproszkowany żużel z krzemianami wapniowymi, 4 cz. wag, 3 min mieszania, Powłoki ochronne, Wodne, Alkoholowe, Zastosowanie, Duże i średnie odlewy, Żeliwo, Zalety, Mniejszy dodatek szkła wodnego, Mniejsza zawartość utwardzacza, Wady, Słaba wybijalność, Krótka żywotność, Moduł krzemionowy, Ms=((SiO2)/(K2O))*1,5684, Ms=((SiO2)/(Na2O))*1,0323, Cold - box, Skład, Osnowa, Piasek kwarcowy, Mało lepiszcza, 100 cz wag., Spoiwo, Żywica fenolowo-formaldehydowa, Izocyjanian, 0,8 cz wag, Małe zapotrzebowanie na kwas, Utwardzacz, 2-5% spoiwa, Produkcja, Zagęszczenie, Przedmuchanie utwardzaczem, Powietrze, CO2, TEA, DMEA, DMIA, 1-30 s, New node, Ciekłe masy samoutwardzalne, CMS, Produkcja, Jednostkowa, Seryjna, Prosty kształt, Skład, Piasek, Szkło wodne, Żużel chromowy, Spieniacze, Zalety, Tanio, Łatwo wykonać, Nie trzeba suszyć, Łatwa automatyzacja, Wady, Słaba wybijalność, Przyczepność do modeli i rdzennic, Masy szybkoutwardzalne, SMSZ, CMSZ, Masy szybkowiążące, Sypkie masy szybkowiążące, SMT, Wiążą w wysokiej temperaturze, Zawierają utwardzacze, Przyspieszacze, Materiały sieciujące, Zastosowanie, Proces Croninga, Proces skorupowy, Zastosowanie, Rdzenie, Formy skorupowe, Skład, Piasek 100 cz. wag, Żywica fenolowo- formaldehydowa typu nowolak, 2.2-5 cz.wag, Urotropina 12-16% żywicy, Utwardzacz, Zalety, Można długo przechowywać, Małe tolerancje wymiarowe, Gładkie odlewy, Cienkie ścianki odlewu, Wady, Drogi sprzęt, Droga żywica, Długie utwardzanie, Hot - box, Gorąca rdzennica, Seryjna produkcja rdzeni, Zalety, Dokładność wymiarowa, Wytrzymałość, Dobra wybijalność, Wady, Grubość ścianki <100 mm, Skład, Piasek kwarcowy (dL=0,15-0,30 mm)100 cz.wag, Żywice syntetyczne, Furfurylowe, Dobre, Drogie, Fenolowo- formaldehydowe, Fenolowo- mocznikowo- formaldehydowe, 1,25 - 3 cz. wag., Utwardzacz, Sole amonowe, Mocznik, Fe2O3, Staliwo, Żeliwo sferoidalne, Warm - box, Ciepła rdzennica, Różnice, Temperatura, Spoiwa, 1,1-1,2 cz.wag. żywicy składającej się z polimeru alkoholu furfurylowego, Aktywna żywica furfurylowa(13%), 1,2-1,3% żywicy furfurylowej z większą zawartością alkoholu furfurylowego, Thermoshock, Skokowe utwardzanie cieplne, Skład, Piasek 100 cz. wag dL=0,20-0,30mm, Utwardzacz 10-15% w stosunku do spoiwa, Zawiera mocznik, Żywica fenylowo - formaldehydowa do 3 cz. wag., Zastosowanie, Cienkie, płaskie rdzenie, Wymagania, Dobra wybijalność, Dokładność, Dobre odprowadzanie gazów, Temperatury, Rdzennica, 80-100 C, Utwardzania, 250 - 300 C, Czas 6-20 minut, Warm - air, Przedmuchiwanie podgrzanym powietrzem, Zastosowanie, Rdzenie, Skład, Spoiwa, Organiczne, Piasek 100 cz wag T= 18-25 C, Spoiwo 2 cz. wag., Żywica fenolowo-formaldehydowo- furfurylowa, żywica mocznikowo- formaldehydowa modyfikowana alkoholem furfurylowym, utwardzacz, 20-55% w stosunku do spoiw, roztwory alkoholowe kwasu PTS, roztwór alkoholowy kwasu ortofosforowego, Nieorganiczne, Piasek 100 cz wag, Krzemian sodu 1 cz. wag., Fosforan sodu 4 cz. wag, Woda, CMT, Masy wolnowiążące, SMW, CMW

Dodatki masowe, Fe2O3, 1 cz. wagowa, Zwiększenie czasu utwardzania, Wydłużenie żywotności, Zmniejszenie wytrzymałości w temp. otoczenia, Modyfikatory, Zwiększają zdolności do wiązania, Silany, Zwiększają adchezję, Siła między tymi samymi fazami

Neutralizacja amin

Węgiel aktywny

Spalanie

Oczyszczanie biologiczne

Neutralizacja chemiczna

Masy III generacji

Bez mat. wiążących

Wiązane fizycznie

Zalety

Pełne wykorzystanie właściwości osnowy

Ogranicza gazotwórczość

Ogranicza przygotowanie surowców

Ogranicza przerób masy

Umożliwia ponowne użycie masy bez regenracji

Mała ilość sprowadzanych materiałów

Małe koszty masy

Niska szkodliwość dla otoczenia

Rodzaje

Proces podciśnieniowy V, Modele z wieloma kanalikami, Płyta podmodelowa nad komorą próżniową, Nałożenie na ukłąd, Wyssanie powietrza, Ułożenie skrzynki formierskiej, Zasypanie piaskiem, Odessanie powietrza, Wykonanie części formy, Materiały, Folia 0,05-0,1 mm, Polimer etylenu, 14-18% octanu winylu, Żywice polimeryzujące jonowo, Podciśnienie 0,04-0,08 MPa

Masy IV generacji

Wiązane za pomocą bipolimerów

proteiny

Wymagania co do odlewu

Właściwości użytkowe

Dokładność wymiarowa

Gładkość powierzchni

Definicja, Metal wpływa między ziarna, powstaje pow. chropowata

Penetracja, Pm>Pp, Pm- ciśnienie metalu, Pp - ciśnienie prenetracyjne, Pp= (2*(sigma)cos(theta))/r, (sigma)-napięcie powietrza, cos(theta)- kąt graniczny zwilżania, sposób w jaki kropla układa się na powierzchni, r- promień kapilarny, Średni promień przestrzeni międzyziarnowej

Podział mas

Zastosowanie

Foremierskie

Rdzeniowe

Przeznaczenie

Przymodelowe

Wypełniające

Jednolite

Rodzaj stopu

Żeliwo

Staliwo

Metale nieżelazne

Budowa masy

Osnowa

Jest jej najwięcej

Właściwości, Odporna na temperature, Odporna na powstawanie tlenków metali, Mała rozszeżalność cieplna, Brak przemian polimorficznych, Odpowiedni skład ziarnowy

Charakteryzacja, Skład, 96% SiO2, Zawartość lepiszcza, Skład granulometryczny, Średnia wielkość ziaren, Jednorodność ziaren, Kształt ziaren

Lepiszcze

Wiąże osnowę

Warunki, Wielkość cząsteczki, <20 mikrometrów, Zdolność do pęcznienia, Mniejsze od 0,2 mikrometra

Rodzaje, Gliny formierskie, Bentonit, Gatunki, Sodowy, Najlepszy, Wydobywany w USA, Potasowy, Magnezowy, Najczęstszy, Wapniowy, Budowa pakietowa, Dipole, Aktywacja, Woda, Kationy sodowe, Skład, Al2O3*4SiO2*mH2O*nH2O, Al2O3*4SiO2, Montmorylonit, mH2O, Woda stale związana, Usunięta da bentonit nieaktywny, nH2O, Woda niestale związana, Destrukcja wysokotemperaturowa, Oolityzacja, Pył bentonitu nieaktywnego, Silimonit, Metakaolinit, Mulit, Osiada się wokół piasku, Odświeżanie, Przywracanie pierwotnych właściwości, Graniczna temperatura, 30 stopni, Badanie, Walcowe kształtki, Wymiary, 5 cm średnica, 5 cm wysokość, Zawartość, 6-8% masy, Illit, Kaolinit

Oddzielanie, Różnica opadania czątek w wodzie, V=F/(6(pi)(eta)R), V- prędkość opadania ziaren, R- promień cząstki, (eta)-lepkość dynamiczna cieczy, F-siła przyłożona do cząstki

Procentowa zawartość, A=((B-x)/B)*100%, A- Procentowa zawartość lepiszcza, B- Masa materiału przed oddzieleniem lepiszcza, x- masa materiału po oddzieleniu lepiszcza

Dodatki węglowe

Hipotezy, Węgiel błyszczący, "Poduszka powietrzna", Atmosfera redukcyjna, Powstawanie półkoksu

Woda

Wilgotność, Pomiar, Z gęstości masy, Ogólne metody, Granulometryczne, Chemiczne, Za pomocą karbidu, Pomiar wydzielonego acetonu, Fizyczne, Elektryczne, Elektryczno jądrowe

Zwilżalność, Definicja, Jak woda ustawia się na powierzchni stałej, Nie powinna występować, Występowanie, 0 do 90 stopni, Występuje, 90 do 120 stopni, Nie występuje, Zapobieganie, Pył węglowy

Żywice

mocznikowo- formaldehydowo- furfurylowe, 40-85% alkoholu furfurylowego (AF), Zmniejsza zawartość azotu

fenolowo- formaldehydowo- furfurylowe, tzw. Rezolowo- furfurylowe, Nie posiadają azotu, Mogą być stosowane bez ograniczeń

mocznikowo- fenolowo- formaldehydowe- furfurylow, Mniejsza zawartość azotu, Lepsza wytrzymałość masy

Utwardzacze, 20-70%, H3PO4 + H2SO4, Formaldehydowo - furfurylowe, Kwas paratoluenosulfonowy, Kwas benzenosulfonowy

Wady odlewnicze

Przypalenie

Wżarcie

Przyczyna, Metal wnika w masę

Usuwanie, Szlifierka

Zapobieganie, Pył węglowy

Strup

Przyczyna, Płaska powierzchnia, Hamowanie rozszerzalności

Blizna

Technologia produkcji

Zagęszczanie masy

Metody, Ręczne, Mechaniczne, Wstrząsanie, Z doprasowaniem, Narzucanie, Prasowanie pod naciskiem, Warunki, Wymagane ciśnienie, 1,4 - 1,8 MPa, Więcej nie ma sensu, bo potem (ro)0 słabo rośnie, Wzory, (ro)=m/v, (ro)0=m/Vc, Vc=Vm-Vp, Vm- Objętość masy, Vp - Ciśnienie prasujące, (ro)0 - gęstość pozorna, Impulsowe

Mieszanie masy

Maszyny, Mieszalka krążnikowa, Długi czas mieszania, 8 minut, Mieszarka turbinowa, Krótki czas mieszania, Mniej niż minuta

Transport pneumatyczny

Stosowany na odlewniach

Fluidyzacja, Strumień powietrza, Ciało nabiera właściwości cieczy

Dokładność wymiarowa

Obieg masy w odlewni (w kolejności)

Masa wybita, Rozdrabnianie, Przesiewanie, Oddzielanie części metalowych, Studzenie, Nawilżanie

Masa obiegowa, Przerób masy, Dodajemy świeży piasek, Dodajemy lepiszcza, Dodajemy spoiwa i dodatki, Podział na rdzeniową i formierską, Wykonanie form i rdzeni, Wykonanie powłok ochronnych, Składanie form, Zalewanie, Wybijanie, Masa zdatna, Masa niezdatna, Usuwanie