ล้ำสมัยมนุษย์สัมพันธ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ล้ำสมัยมนุษย์สัมพันธ์ by Mind Map: ล้ำสมัยมนุษย์สัมพันธ์

1. แนวความคิดของ Robert Owen

1.1. หลักการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันมาเป็นพูดปกติของระบบการทำงานในส่วนใหญ่ไปแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ว่าทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย 1810 บังเลยละโดยผู้ ที่เป็นตัวเองในการกำหนดหลักการ นี้ก็คือโรเบิร์ตโอเตนนี่โดยเขาได้ตั้งสบังในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพไว้ว่า“ ทำงานแปดชั่วโมง, แปดชั่วโมง, พักผ่อนแปดชั่วโมง - ทำงาน 8 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง, พักผ่อน 8 ชั่วโมง ” ซึ่งมันท่ามาเป็นของการสร้างระยะให้กับชีวิตตลอดการแบ่งเวลาในการทำงานมาจนถึงตอนนี้

2. แนวความคิดของ Andrew Ure

2.1. เขาได้ตีพิมพ์หนังสือ“ ระเบียบระบบอุตสาหกรรม (The Philosophy of Manufactures)” ออกหนังสือในกรุงลอนดอนโดยมีหัวใจสำคัญก็คือการทำความสะอาดถึง บริษัท ระบบการผลิตซึ่งมี 3 สิ่งที่นั่นคือ

2.1.1. เครื่องจักร

2.1.2. การค้าพาณิชย์

2.1.3. มนุษย์

3. แนวความคิดของ Elton Mayo

3.1. การทำงานกับคณะวิจัยพนักงานที่โรงงาน Hawthorne Plant ของ บริษัท Western Electric ในรัฐอิลินอยด์ประเทศรวมปี 1927-1932 ซึ่งไปที่การวิจัย 3 เรื่องใหญ่ได้แก้ปัญหา

3.1.1. ศึกษาสภาพห้องทำงาน (ห้องศึกษา),

3.1.2. การสัมภาษณ์ (การศึกษา)

3.1.3. การกาบ (Observation Studies)

4. แนวความคิดผูก 3 ตัวตามหลักขงจ้อ

4.1. กลุ่มลิง 3 ตัวนั้นเป็นลิงปิดรูทั้งสามรวมทั้งรวมทั้งลิงตัวที่ 1 ปิดหูลิงตัวที่ 2 ปิดตาและลิงตัวที่ 3 ปิดปากรายการนี้มีการแสดงระดับสูงไปมากมาย แต่ก็อยู่ในกรอบ โดยข้อความก็คือ มนุษย์ควรควบคุมการรับหรือส่งสารให้ตัวเองให้เหมาะสมบางครั้งก็ควรจะหยุดพูดปิดตาไม่รู้ไม่เห็นตลอดจนปิดหูไม่รู้ในเรื่องที่จะทำให้เกิดความคิดหรือสร้างความยุ่งยากใจต่อกัน การที่ จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีก่อนต้องทำความรู้จักอะไรควรฟังไม่ควรฟังอะไรควรพูดไม่ควรพูดอะไรควรรับรู้ไม่ควรรับรู้ทุกอย่างต้องเหมาะสมกับกาละเทศเทศเทศ

5. แนวความคิดตามหลักศาสนา

5.1. สังคหธรรม 4

5.1.1. ก็คือหลักธรรม 4 ข้อที่เป็นเครื่องล่อใจบุคคลและประสานชนไว้ในความสามัคคี

5.1.1.1. ทาน * หมายถึงหัวเรื่อง: การให้ซึ่งหัวเรื่อง: การจัดให้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่นี้ควรขณะนี้บนพื้นฐานหัวเรื่อง: การให้ด้วยใจบริสุทธิ์ยินดีที่จะให้ไม่รู้จักใจที่จะให้หัวเรื่อง: การเอื้อเฟื้อเผื่อเหลือเผื่อขาดหัวเรื่อง: การให้ความสามารถช่วยเหลือหัวเรื่อง: การทำความสะอาดหัวเรื่อง: การให้สิ่งของที่เป็นประโยชน์ กับคุณผู้ อื่นก็รวมอยู่ในขอบเวทีการให้ล้วน

5.1.1.2. ปิยเสื้อ * หมายถึงการค้นหาที่รักเพลงนั้นรวมถึงการสื่อสารซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฎิสัมพันธ์การพูดด้วยไมตรีการมอบเพลงที่ดีให้แก่กันมีความหวังดีไม่หวังดีไม่พูดด้วยความ จริงใจไม่ เสแสร้งโกหกทำให้เป็นที่รักของคนอื่นได้

5.1.1.3. ถถถจริยา * หมายถึงการกระทำผิดในสิ่งนี้หมายถึงการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งคู่กับผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นหรือเป็นเวเวอร์กไม่ทับลบกันหรือไม่อานอาน ที่ทำให้เกิด ให้เกิดความประมาณ

5.1.1.4. สมานัตตตา * หมายถึงความมีระเบียบปฏิบัติ, การกระทำของตนการแสดงธรรมตามขั้นตอนหลักธรรมนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มักจะเห็นใครพูดถึงนักแสดงความเที่ยงกะเทยจะบอกความหมายของคนนั้นได้ดี แสดงถึงความมีวินัย ไม่เป็นคนโลเลเหยียบยี่สิ่งที่แสดงความเคารพอย่างใกล้ชิดการทำงานที่มีการกระทำความยุติธรรมอย่างเที่ยงตรงแบบนี้ฝันดีไม่มีปัญหาและมีความสำเร็จยิ่งขึ้นไป