İNGİLTEREDE EĞİTİM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İNGİLTEREDE EĞİTİM by Mind Map: İNGİLTEREDE EĞİTİM

1. Değerlendirme

1.1. Ulusal Sınavlar

1.2. GCSE sınavı

2. Coğrafi ve Siyasi Yapı

2.1. Birleşik Krallık

2.1.1. İskoçya

2.1.2. Kuzey İrlanda

2.1.3. Galler

2.1.4. İngiltere

2.2. Siyasi Yapı

2.2.1. Anayasa

2.2.2. Meşruti Monarşi

2.2.3. II. Elizabeth

3. Eğitim Tarihi Felsefesi ve Amaçları

3.1. Tarihi

3.1.1. 1944

3.1.2. 1988:UlusalEğitim Programı

3.1.3. 1998

3.2. Felsefesi

3.2.1. Rönesans ve Reform

3.2.2. Rousseau

3.2.3. Pestallozi

3.2.4. Dewey

3.3. Amaçlar

3.3.1. Ekonomik büyüme

3.3.2. Çeşitlilik

3.3.3. Esnek iş pazarı

4. Eğitim Sisteminin Yapısı

4.1. Yerel Eğitim Otoriteleri ( LEA)

4.2. Okul Yönetimi

4.2.1. Müdür

4.2.2. Seçilmiş Öğretmenler

4.2.3. Anne- Babalar

5. Okul Sistemi Yapılanması

5.1. Okul Öncesi

5.1.1. 5yaş altı

5.2. Zorunlu Eğitim

5.2.1. İlköğretim

5.2.1.1. Key Stage 1 (2 yıl)

5.2.1.2. Key Stage 2 (4 yıl)

5.2.2. Orta Öğretim

5.2.2.1. Key Stage 3 ( 3 yıl)

5.2.2.2. Key Stage 4 ( 2 yıl)

5.3. Yüksek Öğretim

5.3.1. Kabul Poliçeleri

5.3.2. Yeterlilik Sınavları