Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANALS by Mind Map: CANALS

1. Direct

1.1. Ha buscat la url del lloc web directament

2. Referral

2.1. A través d'un enllaç de la pàg. web col·locat en un pàg. web tercera

3. Social

3.1. A través de XXSS

4. Display

4.1. A través de publicitat com banners

5. Paid Search

5.1. A través de SEM com Google Ads

6. Affiliates

6.1. A través d'una pàg. web d'un tercer/plataforma on es fa la transacció. Aquest tercer paga la comissió a la web x la venda

7. Organic Search

7.1. A través de SEO

8. Others