Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AKAUNTABILITI KEPADA PELAJAR by Mind Map: AKAUNTABILITI KEPADA PELAJAR

1. Mendidik pelajar ke arah cemerlang dalam pencapaian akademik

1.1. membentuk potensi yang menyeluruh supaya dapat lahirkan pelajar yang seimbang

1.1.1. rohani

1.1.2. intelek

1.1.3. emosi

1.1.4. fizikal

1.1.5. sosial

2. membentuk sahsiah moral

2.1. mendidik pelajar kearah tahap moral yang tinggi

2.2. menjadi warganegara yang baik dan berguna

2.3. tidak mendiamkan diri apabila pelajar melakukan kesalahan iaitu dengan memberitahu pihak sekolah dan melaporkan kepada ibu bapa

3. tiada diskriminasi dalam pengajaran sama ada bahan pengajaran, jantina, kaum, tingkahlaku,pencapaian, dan lain-lain

4. membentuk suasana pembelajaran yang aktif, bijak menangani masalah pembelajaran pelajar, mewujudkan sosioemosi yang selamat dan sesuai

5. bertanggungjawab dalam setiap prestasi mereka.