Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GENETIKA by Mind Map: GENETIKA

1. MENDEL

1.1. Monohibridno

1.2. Intermedijarno

1.3. Dihibridno

1.4. Testno

2. MUTACIJE

2.1. Letalne

2.2. UZROK

2.2.1. Spontane

2.2.2. Inducirane

2.3. SOMATSKE

2.3.1. Dijelovi tkiva

2.3.2. Tjelesne stanice

2.4. BROJA KROMOSOMA

2.4.1. ANEUPLOIDIJA

2.4.1.1. Trisomik

2.4.1.2. Monosmik

2.4.2. EUPLOIDIJA

2.4.2.1. Poliploidi

2.4.2.2. Monoploidi

2.5. GRAĐE KROMOSOMA

2.5.1. Inverzija

2.5.2. Duplikacija

2.5.3. Translokacija

2.5.4. Delecija

2.6. GENA

2.6.1. Točkaste

2.6.2. Adicija

2.6.3. Delecija

3. VIRUSA I BAKTERIJA

3.1. BAKTERIJE

3.1.1. Transdukcija

3.1.2. Transformacija

3.1.3. Konjugacija

3.2. VIRUSI

3.2.1. Lizogeni ciklus

3.2.1.1. DNA virusa u DNA domaćina

3.2.2. Litički ciklus

3.2.2.1. Uništavanje bakt. kromosoma

4. ČOVJEKA

4.1. Poligenska svojstva

4.2. Monogenska svojstva

4.3. Recesivna svojstva

4.3.1. Incest

4.3.2. Štetna svojstva

4.4. MULTIPLI ALELI

4.4.1. veći br. alela za jedno svojstvo

4.4.2. AB0

4.5. AUTOSOMALNE BOLESTI

4.5.1. DOMINANTNE

4.5.1.1. Huntingtonova

4.5.1.2. Tumori kože

4.5.2. RECESIVNE

4.5.2.1. Srpasta anemija

4.6. POLIGENSKE NASLJEDNE BOLESTI

4.6.1. Šećerna bolest

4.6.2. Multipla skleroza

4.6.3. Alkoholizam

4.7. TUMORI

5. CITOPLAZMATSKO NASLJEĐIVANJE

5.1. Geni izvan jezgre u citoplazmi

5.2. MITOHONDRIJI

5.2.1. Na svu djecu

5.3. PLAZMIDI

5.3.1. R plazmidi

5.3.2. Col plazmidi

5.4. BILJKE

5.4.1. Boja listova istovjetna majčinskoj

6. POPULACIJSKA

6.1. Genetička struktura

6.2. Panmiksija

6.3. SELEKTIVNO SPARIVANJE

6.3.1. Endogamija

6.3.2. Konsangvinitet

6.3.3. Inbreeding

6.4. ČIMBENICI

6.4.1. Mutacija gena

6.4.2. Migracije

6.4.3. Razmnožavanje u bliskom srodstvu

6.4.4. Prirodna selekcija

6.4.5. Gen. drift

6.5. HARDY-WINBERGOVA JEDNADŽBA

7. VEZANI GENI

7.1. Isti kromosomi

7.2. Krosingover

7.2.1. udaljeniji

7.3. Potpuna vezanost

7.3.1. što su bliži

8. SPOLNO VEZANO NASLJEĐIVANJE

8.1. XX

8.1.1. Homozigot

8.2. XY

8.2.1. Heterozigot

8.2.2. Recesivni gen

8.2.2.1. Od majke

8.3. HEMOFILIJA

8.4. MIŠIĆNA DISTROFIJA

8.5. DALTONIZAM

8.5.1. Gen na kromosmu X

8.5.2. ŽENE

8.5.2.1. Dominantni homozigti

8.5.2.2. Recesivni homozigoti

8.5.2.3. Heterozigoti

8.5.3. MUŠKARCI

8.5.3.1. Recesivni alel

8.5.3.1.1. Daltonist

8.5.3.2. Dominantni alel

8.5.3.2.1. Zdrav

8.5.3.3. Kromosom Y nema gen za sintezu