ธุรกิจขนาดใหญ่ 5 ลำดับแรกของไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ธุรกิจขนาดใหญ่ 5 ลำดับแรกของไทย by Mind Map: ธุรกิจขนาดใหญ่ 5 ลำดับแรกของไทย

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

1.1. ธุรกิจน้ำมัน

1.2. มูลค่าบริษัท 1,013,986 ล้านบาท

2. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2.1. ธุรกิจเคมี

2.2. มูลค่าบริษัท 387,600 ล้านบาท

3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

3.1. บริษัทโทรคมนาคม

3.2. มูลค่าบริษัท 564,904 ล้านบาท

4. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

4.1. ธุรกิจค้าปลีก

4.2. มูลค่าบริษัท 572,673 ล้านบาท

5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

5.1. ธุรกิจสนาบิน

5.2. มูลค่าบริษัท 782,142 ล้านบาท