การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. ผักกาดขาวปลี

2. กรจำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

2.1. ฤดูหนาว

2.1.1. ต.ค. - ม.ค.

2.1.2. 18 - 28 องศาเซลเซียส

2.1.3. ปลูกผักพันธุ์ที่ทนร้อนและฝน

2.1.4. ผักฤดูหนาว

2.1.4.1. กะหล่ำดอก

2.1.4.2. กะหล่ำปลี

2.1.4.3. กระเทียม

2.1.4.4. แครอท

2.1.4.5. บล็อกโคลี่

2.1.4.6. ผักกาดเขียวปลี

2.1.4.7. ผักกาดหัว

2.1.4.8. ผักกาดหอม

2.1.4.9. มันฝรั่ง

2.1.4.10. หอมหัวใหญ่

2.2. ฤดูฝน

2.2.1. มิ.ย. - ก.ย.

2.2.2. 25 - 35 องศาเซียลเซส

2.2.3. ผักฤดูฝน

2.2.3.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด

2.2.3.1.1. แตงเทศ

2.2.3.2. ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว

2.3. ฤดูร้อน

2.3.1. ก.พ. - พ.ค.

2.3.2. 25 - 35 องศเซลเซียส

2.3.3. ผักฤดูร้อน

2.3.3.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.3.3.2. ข้าวโพดหวาน

2.3.3.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

2.3.3.4. ผักตระกูลมะเขือทุกชนิด

2.3.3.4.1. พริกยักษ์

2.3.3.4.2. พริกหวาน

2.3.3.5. ผักตระกูลถั่ว

2.3.3.5.1. ถั่วลันเตา

3. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

3.1. ราก

3.1.1. รากแก้ว

3.1.1.1. แครอท

3.1.1.2. เทอร์นิฟ

3.1.1.3. ผักกาดหัว

3.1.2. รากแขนง

3.1.2.1. มันเทศ

3.2. ลำต้น

3.2.1. ลำต้นเหนือดิน

3.2.1.1. กะหล่ำปลี

3.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

3.2.2. ลำต้นใต้ดิน

3.2.2.1. ขง

3.2.2.2. ข่า

3.2.2.3. เผือก

3.2.2.4. มันฝรั่ง

3.2.2.5. มันมือเสือ

3.2.2.6. หน่อไม้

3.3. ใบ

3.3.1. ตระกูลหอม

3.3.1.1. กระเทียม

3.3.1.2. กระเทียมต้น

3.3.1.3. หอมแดง

3.3.1.4. หอมแบ่ง

3.3.2. กลุ่มใบกว้าง

3.3.2.1. กะหล่ำปลี

3.3.2.1.1. หอมหัวใหญ่

3.3.2.2. คะน้า

3.3.2.3. ปวยเล้ง

3.3.2.4. ผักกาดหอม

3.4. ดอก

3.4.1. ตาดอกอ่อน

3.4.1.1. กะหล่ำดอก

3.4.1.2. บล็อกโคลี่

3.4.2. ดอกแก

3.4.2.1. แค

3.4.2.2. โสน

3.5. ผล

3.5.1. ผลอ่อน

3.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

3.5.1.3. แตงกวา

3.5.1.4. ถั่วฝักยาว

3.5.1.5. ถั่วลันเตา

3.5.1.6. บวบเหลี่ยม

3.5.1.7. มะเขือ

3.5.1.8. มะระ

3.5.2. ผลเเก่

3.5.2.1. แตงเทศ

3.5.2.2. ตระกูลแตง

3.5.2.2.1. แตงโม

3.5.2.2.2. ฟักทอง

3.5.2.3. ตระกูลมะเขือ

3.5.2.3.1. พริก

3.5.2.3.2. มะเขือเทศ

4. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤษศาสตร์

4.1. ตระกูลกะหล่ำ

4.1.1. กะหล่ำดาว

4.1.2. กะหล่ำดอก

4.1.3. กะหล่ำปลี

4.1.4. กวางตุ้ง

4.1.5. คะน้า

4.1.6. ผักกาดขาวปลี

4.1.7. ผักกาดเขียวปลี

4.1.8. ผักกาดหัว

4.1.9. บล็อกโคลี่

4.2. ตระกูลแแตง

4.2.1. แตงกวา

4.2.2. แตงเทศ

4.2.3. แตงโม

4.2.4. ตำลึง

4.2.5. บวบเหลี่ยม

4.2.6. บวบหอม

4.2.7. น้ำเต้า

4.2.8. ฟักทอง

4.2.9. มะระ

4.3. ตระกูลถั่ว

4.3.1. กระถิน

4.3.2. แค

4.3.3. ชะอม

4.3.4. ถั่วแขก

4.3.5. ถั่วลันเตา

4.3.6. มันแกว

4.3.7. โสน

4.4. ถั่วฝักยาว

4.5. ตระกูลมะเขือ

4.5.1. พริก

4.5.2. พริกยักษ์

4.5.3. พริกยาว

4.5.4. มะเขือ

4.5.5. มะเขือเทศ

4.5.6. มะแว้ง

4.6. ตระกูลอื่นๆ

4.6.1. ข้าวโพดหวาน

4.6.2. ขึ้นฉ่าย

4.6.3. เครื่องเทศ

4.6.4. ผักกาดหอม

4.6.5. ผักชี

4.6.6. ผักบุ้งจีน

4.6.7. สมุนไพร