Get Started. It's Free
or sign up with your email address
5 ĐIỂM CHẾT by Mind Map: 5 ĐIỂM CHẾT

1. Thiếu sự tin tưởng

1.1. Không sẵn sàng chia sẽ.

1.1.1. Sợ để lộ điểm yếu

1.1.2. sĩ diện cái tôi quá cao

1.2. Phát huy thế mạnh cá nhân

1.2.1. Tinh thần thống nhất ý chí hỗ trợ nhau

1.2.2. Giúp đỡ

1.2.3. Học hỏi

1.2.4. Tin tưởng

1.2.5. Không phán xét sai lầm

1.2.6. Bình đẳng

1.2.7. Công nhận thành quả

2. Sợ xung đột

2.1. Hài hòa giả tạo

2.1.1. Sợ nói trái chiều

2.1.2. Dấu ý kiến cá nhân

2.2. Tự tin xây dựng

2.2.1. "Những mối quan hệ bền vững đều phải trải qua những xung đột dù là bạn bè, hôn nhân, kinh doanh"

3. Thiếu cam kết (Bắt nguồn từ leader)

3.1. KHÔNG

3.1.1. deadline

3.1.2. Khẳng định

3.1.3. đánh giá, giám sát

3.2. Phương pháp

3.2.1. Công khai đánh giá

3.2.2. deadline

3.2.3. Phân công cụ thể

3.2.4. xác nhận lại

4. Trốn tránh trách nhiệm

4.1. Đổ lỗi

4.2. Mức độ phát triển năng lực thấp.

5. Không quan tâm đến kết quả cuối cùng

5.1. Ích kỷ

5.2. Không hỗ trợ

5.3. Thờ ơ