Дистанційна освіта - один із форматів навчання в училищі.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дистанційна освіта - один із форматів навчання в училищі. by Mind Map: Дистанційна освіта - один із форматів навчання в училищі.

1. Дистанційне навчання. Запорука майбутнього.

1.1. Дистанційне навчання, як форма навчання

1.2. Дистанційне навчання, як технологія навчання

2. Історія дистанційного навчання.

2.1. 1892р. - Університет Чикаго створив першу програму ДН

2.2. 1921р. - прямі трансляції по радіо

2.3. 1963р. - телевізійне мовлення

2.4. 21 ст. - он-лайн курси

3. Використання форм дистанційного навчання в ПТНЗ.

3.1. Об'єктивні причини

3.1.1. недостатня матеріально-технічна база закладів ПТО;

3.1.2. відсутність методичних матеріалів з впровадження ДН у систему профтехосвіти;

3.1.3. традиційне спрямування закладів ПТО на особисту (очну) передачу інформації та практичних навичок здобувачам освіти;

3.1.4. непідготовленість учнів до сприймання знань за посередництва дистанційної форми навчання;

3.1.5. відсутність у більшості здобувачів освіти, до недавнього часу, необхідних технічних можливостей для зручного сприйняття віддаленої навчальної інформації;

3.1.6. відсутність достатніх знань з комп'ютерних технологій у більшості викладачів та майстрів виробничого навчання.

3.2. Суб'єктивні причини

3.2.1. упередженість більшості педагогічного складу училищ до такої форми навчання;

3.2.2. сумніви педагогічного колективу навчального закладу, щодо якості засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу за допомогою ДН;

3.2.3. професійні побоювання педагогів, пов'язані з переходом від традиційного очного навчання до хоча б частково дистанційного.

4. Специфіка використання ДН в профтехосвіті

4.1. Не можлива "чиста" форма дистанційного навчання

4.2. Дистанційне навчання в ПТНЗ може бути тільки додатковим, допоміжним засобом навчання.

5. Вибір методів та засобів навчання

5.1. Необхідно визначитися з методикою організації дистанційного навчання у конкретному навчальному закладі.

5.1.1. Типи дистанційного навчання:

5.1.1.1. "ПТНЗ - Інтернет"

5.1.1.2. "ПТНЗ - Інтернет - ПТНЗ"

5.1.1.3. "Здобувач освіти - Інтернет - Педагог"

5.1.1.3.1. ДН частково замінює очне. Здобувачі освіти вчаться у звичайному ПТНЗ.

5.1.1.4. "Педагог - Інтернет - Центр"

5.1.1.5. " Здобувач освіти - Інтернет"

6. Пріоритети при побудові системи дистанційного навчання.

6.1. Грамотний та якісний контент

6.2. Відповідне навчання викладачів

7. Реалізація

7.1. Головна задача: розробка контенту, консультації викладачів,забезпечення роботи всієї системи.

7.2. Матеріальні затрати на оснащення такої форми навчання.

7.3. Створення спеціалізованої групи для оптимальної організації роботи.

7.3.1. АДМІНІСТРАТОРІВ

7.3.2. ПРОГРАМІСТІВ

7.3.3. ВІДЕО- АУДІОМОНТАЖУ

7.3.4. ДИЗАЙНЕРІВ

8. Перспективи розвитку

8.1. Розповсюдження досвіду впровадження нових форм навчання

8.2. Запровадження централізованої системи отримання знань.

8.3. Забезпечення входження закладів ПТНЗ в сучасний європейський освітній простір

9. Висновки

9.1. Система ПТНЗ не встигає за бурхливим розвитком ДН

9.2. Запровадження ДН в системі ПТНЗ дозволить створити навчальне телекомунікаційне середовище для здобувачів освіти, викладачів, майстрів виробничого навчання.

9.3. Допоможе підготувати здобувачів освіти до повноцінного життя та професійної діяльностів умовах сучасного інформаційного суспільства.

9.4. Основа дистанційного навчання - це його контент, методи його подачі та організації якісного зворотнього зв'язку.

9.5. Стимулювати здобувачів освіти використовувати свої гаджети для одержання та закріплення знань.