Jean Piaget

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jean Piaget by Mind Map: Jean Piaget

1. Estadis

1.1. Període Sensoriomotor

1.1.1. Permanència de l'objecte

1.1.2. Imitació, memòria i pensament

1.1.3. Actes reflexos

1.2. Període Preoperacional

1.2.1. Etapa Simbòlica

1.2.1.1. Esquemes simbòlics

1.2.1.2. Esquemes lingüístics

1.2.1.3. Pensament egocèntric i cèntric

1.2.2. Etapa intuïtiva

1.2.2.1. Progrés en la percepció, NO lògica

1.2.2.2. No saben ordenar, viuen en el present

1.2.2.3. Carència de funcions temporals, causals i espacials

1.2.3. Característiques

1.2.3.1. Animisme

1.2.3.2. Artificialisme

1.2.3.3. Finalisme

1.2.3.4. Realisme

1.3. Període Operacional

1.3.1. Etapa concreta

1.3.1.1. Ressolució de problemes concrets

1.3.1.2. Lleis de conservació

1.3.1.3. Classifica i completa sèries

1.3.1.4. Reversibilitat

1.3.2. Etapa abstracte

1.3.2.1. Pensament hipotètic i deductiu

1.3.2.2. Problemes i conceptes abstractes

1.3.2.3. Preocupació sobre la seva identitat

2. Teoria de l'equilibració

2.1. Equilibri

2.1.1. Assimilació

2.1.1.1. Funciona

2.1.1.2. No funciona

2.1.1.2.1. Desequilibri conflicte