GİZEMLİ LABİRENT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GİZEMLİ LABİRENT by Mind Map: GİZEMLİ LABİRENT

1. Kitabın çağrıştırdığı

1.1. Matematiğin ilginç olduğu

1.2. Matematiğin eğlenceli olabileceği

2. Benim fikrim

2.1. Alicia yerinde olsam yabancının yanına gitmezdim

2.2. Alicia yerinde olsam matematik hakkında onunla aynı düşünmezdim

3. Kitaptan beklentim ne?

3.1. Matamatiği sevdirmek

4. Zorlanılan kısımlar

4.1. Karışıklık

5. Sonuç nedir?

5.1. Farklı düşünceler oluştu

6. Kitapta matematıgımı olumsuz etkileyen kısım

6.1. Hileli küp

6.2. Buğday hesaplaması

7. Kitapta olması gereken

7.1. Oyunlara ışınlanması

7.2. Yemek festivali