TEORIA SCHEMATÓW

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORIA SCHEMATÓW by Mind Map: TEORIA SCHEMATÓW

1. schemat

1.1. część rdzenna

1.2. część elastyczna

2. schematy jako

2.1. gry

2.2. teorie

2.3. program komputerowy

2.4. proces przetwarzania informacji

3. nabywanie i modyfikacja schematów

3.1. rozwijanie

3.2. dostrojenie schematu

3.3. całkowita restrukturyzacja schematu