Zarządzanie wartością i strategia organizacji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zarządzanie wartością i strategia organizacji by Mind Map: Zarządzanie wartością i strategia organizacji

1. Wartość w branży

1.1. hierarchia wartości

1.2. przechwytywanie wartości

1.3. wartość dodana

1.4. tworzenie wartosci

1.5. zarządzanie wartościami

1.5.1. insourcing

1.5.2. outsourcing

1.5.3. spin-offs

1.5.4. zmiany struktury portfela

1.6. dźwignie wartości

1.6.1. marka

1.6.2. cena

1.6.3. unikalne cechy użytkowe

1.6.4. dostosowanie do potrzeb rynku

1.6.5. emocjonalny stosunek do produktu

2. Interesariusze

2.1. główni interesariusze

2.2. nabywcy i użytkownicy

2.3. pośrednicy

2.4. interesariusze wewnętrzni

3. Typy działalności wg. Portera

3.1. pomocnicza

3.2. podstawowa

4. Łańcuch wartości

4.1. badania rynku

4.2. kluczowe kompetencje

4.3. maksymalizacja wartości

4.4. projektowanie produktu

4.4.1. design

4.4.2. produkcja

4.4.3. marketing i sprzedaż

4.4.4. logistyka

5. Strategia

5.1. plan strategii

5.1.1. aktualizacja i elastycznosć planu strategii

5.2. określenie przewagi strategicznej

5.3. cele strategiczne

6. Misja organizacji

6.1. cechy opisu misji

6.1.1. krótki

6.1.2. łatwy do zapamiętania

6.1.3. konkretny

6.1.4. powiązany z działalnościa organizacji

6.1.5. wyraża dalwkosiężne aspiracje

6.2. Analiza SWOT

6.2.1. silne strony (strenghts)

6.2.2. słabe strony (weaknesses)

6.2.3. szanse (opportunities)

6.2.4. zagrożenia (threats)

7. Wdrażanie zmian

7.1. silne przywództwo

7.2. wolność od wszelkich układów

7.3. dyspozycja rezerwami

8. Macierz BCG

8.1. tempo wzrostu rynku

8.2. względny udział w rynku