ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ by Mind Map: ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1. ακακία

1.1. HLB : 8

2. δράση

2.1. σταθεροποίηση γαλακτωμάτων

2.2. αλλαγή υφής και ρεολογικών ιδιοτήτων

2.3. μείωση επιφανειακής τάσης

2.4. αύξηση διασποράς

3. κατηγορίες/τύποι

3.1. μη-ιονικές

3.1.1. -OH (υδρόφιλο τμήμα)

3.1.2. 8-18 άτομα C (λιπόφιλο τμήμα)

3.1.3. μη φορτισμένα μόρια

3.1.4. δεν ιονίζονται σε υδατικά διαλύματα

3.2. ανιονικές

3.2.1. εξαιρετική καθαριστική ικανότητα

3.2.2. ενσωματόνονται σε προϊόντα καθαρισμού δέρματος και μαλιών

3.2.3. (-) φορτίο

3.3. κατιονικές

3.3.1. ικανοποιητική απορρυπαντική δράση

3.3.2. μεσαία ικανότητα σχηματισμού αφρού

3.3.3. αντισηπτική δράση

3.3.4. (+) φορτίο

3.4. αμφολυικές ή επαμφοτερίζουσες

3.4.1. και (+) και (-) φορτίο

3.4.2. καλή καθαριστική και αφριστική ικανότητα

3.4.3. χρησιμοποιούνται στην παρασκευή υγρών καθαριστικών

4. υδροφιλική - λιποφιλική ισορροπία (HLB)

4.1. εκφράζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του υδρόφιλου και του λιπόφιλου τμήματος του μορίου μιας επιφαμειοδραστικής ουσίας

4.2. λιπόφιλοι γαλακτωματοποιητές - HLB 1-10

4.3. υδρόφιλοι γαλακτωματοποιητές - HLB 10-20

4.4. τιμές HLB χρησιμές για την επιλογή κατάλληλου γαλακτωματοποιητή

4.4.1. HLB 3-6 Υ/Ε

4.4.2. HLB 8-18 Ε/Υ

4.5. HLB 3-6 : Y/E γαλακτωματοποιητές

4.6. HLB 7-9 : διαβρεκτικά, χρήση ως Υ/Ε ή Ε/Υ γαλακτοματοποιητές

4.7. HLB 10-18 : Ε/Υ γαλακτωματοποιητές

5. ιδιότητες

5.1. απορρύπανση

5.2. δημιουργία αφρού

5.3. διαβροχή

5.4. γαλακτωματοποίηση

5.5. διαλυτοποίηση

6. τύπος γαλακτώματος

6.1. Y/E

6.1.1. μονοστεατική προπυλενογλυκόλη

6.1.1.1. HLB : 3,4

6.1.2. μονοστεατική γλυκερίνη

6.1.2.1. HLB : 3,8

6.1.3. μονοελαϊκή σορβιτάνη (Span-80)

6.1.3.1. HLB : 4,3

6.1.4. μονοστεατική σορβιτάνη (Span-60)

6.1.4.1. HLB : 4,7

6.1.5. μονοπαλμιτική σορβιτάνη (Span-40)

6.1.5.1. HLB : 6,7

6.2. Ε/Υ

6.2.1. μονοελαϊκή πολυοξυαιθυλενο-γλυκόλη (PEG 400)

6.2.1.1. HLB : 11,4

6.2.2. μονοστεατική πολυοξυαιθυλενο-γλυκόλη (PEG 400)

6.2.2.1. HLB : 11,6

6.2.3. μονοελαϊκή πολυοξυαιθυλένο-σορβιτάνη (Tween-80)

6.2.3.1. HLB : 15,0

6.2.4. μονοπαλμιτική πολυοξυαιθυλένο-σορβιτάνη (Tween-40)

6.2.4.1. HLB : 15,6

6.2.5. μονοστεατικό πολυοξυαιθυλένιο

6.2.5.1. HLB : 16,9

6.2.6. ελαϊκό νάτριο

6.2.6.1. HLB : 18,0

7. προέλευση

7.1. φυτική

7.1.1. άμυλο

7.1.2. άγαρ

7.1.3. ακακία

7.1.4. τραγάκανθα

7.1.5. σόγια (λεκιθίνη)

7.1.6. αραβικό κόμμι

7.2. ζωική

7.2.1. λανολίνη

7.2.2. χοληστερίνη

7.2.3. ζελατίνη

7.2.4. καζεΐνη

7.2.5. λεκιθίνη

7.2.6. αυγού

7.3. ανόργανη

7.3.1. μπετονίτης

7.3.2. γάλα μαγνησίας

7.3.3. καολίνης