Dünya'nın İç Yapısı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dünya'nın İç Yapısı by Mind Map: Dünya'nın İç Yapısı

1. Yer Kabuğu

1.1. sial (granit,kıtasal kabuk)

1.2. litosfer (taş küre)

1.3. sima (bazaltik,okyanusal kabuk)

2. Çekirdek

2.1. iç ve dış çekirdek

2.2. basınçtan katılaşan iç çekirdek

2.3. en yoğun katman

2.4. erginmiş dış çekirdek

3. Manto

3.1. Dünya hacminin %84

3.2. üst ve alt manto

3.3. tektonik hareketler

3.4. atenosfer

3.5. konveksiyonel akıntılar

4. Dünya'nın İç Yapısı

4.1. Yer Kabuğu

4.1.1. sial (granit,kıtasal kabuk)

4.1.2. litosfer (taş küre)

4.1.3. sima (bazaltik,okyanusal kabuk)

4.2. Çekirdek

4.2.1. iç ve dış çekirdek

4.2.2. basınçtan katılaşan iç çekirdek

4.2.3. en yoğun katman

4.2.4. erginmiş dış çekirdek

4.3. Manto

4.3.1. Dünya hacminin %84

4.3.2. üst ve alt manto

4.3.3. tektonik hareketler

4.3.4. atenosfer

4.3.5. konveksiyonel akıntılar