LowCode / NoCode platform

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LowCode / NoCode platform by Mind Map: LowCode / NoCode platform

1. Scope

1.1. Huidige markt ontwikkelingen

1.1.1. Microsoft driven

1.1.2. PowerBI situatie

1.2. Beschikbaarheid resources/kennis

1.3. Toekomst bestendigheid

1.4. 1 oktober 2021 verloopt huidig contract Mendix

1.5. Legacy weg migreren

1.5.1. Nintex

1.5.1.1. Vervangen door PowerApps (PowerFlow etc.)

1.5.1.2. Aantal businesprocessen - Formulieren / Proces (Mazars Next, OKB, Onafhankelijksreview ) optimaliseren

2. Scenario I

2.1. Visie: Mendix is preffered platform voor 'inhouse' ontwikkelingen

2.2. Kennis verbreden op Mendix

2.3. €€€ Budget vraagstuk

3. Scenario II

3.1. Bestaande applicaties houden in Mendix nieuwe ontwikkelingen vol inzetten op Microsoft PowerPlatform - Microsoft PowerPlatform tenzij...

3.2. Kennis van PowerPlatform oppakken

3.3. Onderhoud aan Mendix apps zelf blijven doen / uitbesteden

3.4. Uitfaseren binnen 48 maanden

4. Scenario III

4.1. Op termijn (24 - 36 maanden) Mendix uitfaseren en naar Microsoft Platform?

4.2. Onderhoud aan Mendix apps zelf blijven doen / uitbesteden

4.3. Visie: Bestaande applicaties houden in Mendix nieuwe ontwikkelingen vol inzetten op Microsoft PowerPlatform - Microsoft PowerPlatform tenzij...

5. Vragen

5.1. Volwassenheid huidige PowerPlatfrom

6. Stappen voorwaarts

6.1. Scenario 2

6.1.1. Aannemen resources

6.1.1.1. Danny stelt een profiel medewerker

6.1.2. Kennis opbouwen

6.1.2.1. Training voor iedereen?

6.1.2.2. Wie zit er in de focus groep?

6.1.3. Ambitie is om Nintex naar PowerApps te migreren

6.1.4. Nintex --> Migratie PowerPlatform

6.1.4.1. Planning maken welke formulieren eerst moeten (dus formulieren die periodiek wijzigen)

6.1.5. Partners

6.1.5.1. Docco

6.1.5.1.1. Komt uit de accountancy

6.1.5.2. Macaw

6.1.5.2.1. Mooie aansluitng bij de data architectuur?

6.1.5.3. Wortell

6.1.5.3.1. Wellicht te breed?