Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МАТЕРИК by Mind Map: МАТЕРИК

1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КРАЙНІ ТОЧКИ

1.2. БЕРЕГОВА ЛІНІЯ

1.3. НАЙГОЛОВНІШІ РИСИ ПРИРОДИ

1.4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

2. ТЕКТОНІЧНА БУДОВА

2.1. РЕЛЬЄФ

2.2. КОРИСНІ КОПАЛИНИ

2.3. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ

3. КЛІМАТ

3.1. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

3.2. КЛІМАТИЧНІ ОБЛАСТІ

4. ВНУТРІШНІ ВОДИ

4.1. РІЧКИ

4.2. ОЗЕРА

4.3. БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА

4.4. БОЛОТА

4.5. ШТУЧНІ ВОДОЙМИ

5. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧН

6. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

7. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВИ

8. ОХОРОНА ПРИРОДИ

9. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ, ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ

9.1. ПРИРОДНІ ПОЯСИ

9.2. ПРИРОДНІ ЗОНИ