Maltractament a la infància i l'adolescència

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Maltractament a la infància i l'adolescència by Mind Map: Maltractament a la infància i l'adolescència

1. Sòn els abusos i la desatenció de què són objecte els menors de 18 anys ja sigui físic o psicològic.

2. Tipus de Maltractament:

2.1. Maltractament físic

2.2. Maltractament per negligència o abandonament

2.3. Maltractament psicològic o emocional

2.4. Abús sexual

2.5. Maltractament prenatal

2.6. Submissió quimicofarmacèutica

2.7. Síndrome de Münchausen "per poders"

2.8. Explotació laboral

2.9. Explotació sexual

2.10. Violència masclista

2.11. Tràfic d'ésser humans

2.12. Maltractament mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació

2.13. Maltractament institucional / victimització secundària

3. Senyals d'alarma

3.1. Poden presentar manifestacions físiques, de desenvolupament i conductuals derivades de la situació de maltractament.

3.1.1. Lesions

3.1.2. Ingressos múltiples en diferents hospitals

3.1.3. Dolor, coïssor, contusions o sagnia en la zona genital o anal.

3.1.4. Problemes físics o necessitats mèdiques no ateses

3.1.5. Manca en l'atenció sanitària bàsica

3.1.6. Alimentació deficient, manca d'higiene o roba inadequada per a l'època de l'any

3.1.7. Manca de supervisió constant

3.1.8. Trastorns del son

3.1.9. Depressió i ansietat

3.1.10. Consum d'alcohol i drogues

4. Detecció i atenció

4.1. La detecció és clau per poder intervenir i així poder ajudar-los a ells, les seves famílies i el seu entorn. Ha de ser el més precoç possible per tractar les seqüeles i evitar tant conseqüències més greus a la víctima com la repetició del maltractament.

4.2. Tractament i seguiment:

4.2.1. 1.Dispositius d’atenció primària, inclosos els de salut mental i de l’atenció a les drogodependèncie

4.2.2. 2.Serveis d’urgències hospitalàries

4.2.3. 3.Equips funcionals d’experts en abús sexual i maltractament infantil greu