Get Started. It's Free
or sign up with your email address
styrelsen by Mind Map: styrelsen

1. Ordförande Ann

1.1. Kommunkontakt

1.2. Fakturera medlemsstallet

1.3. Försäljning och lotterier

1.4. Idrott online

1.5. sammankallande

2. Ledamot Annewa

2.1. Cafeteriansvarig

3. Ledamot John Hullberg

4. Ledamot Ulrika Ramsin

5. Ledamot Brindis

5.1. Idrott online ansvarig Utbildningar Protokoll och Dagordning Ansökningar Kommunkontakt Löner Löpande fakturering Fakturering av ridgrupper

5.2. Sekreterare och kassör

6. Suppleant Åsa Lord

6.1. Mediakontakt

7. Verksamhetsansvarig Lena Adamsson

7.1. Ansvarig för försäljning och inköp av hästar tillsammans med styrelsen

7.2. Ansvarig för timanställda

7.3. Stallansvarig

7.4. Beställa spån, pellets och kraft

7.5. Lokalvård

7.6. Ansvarar för ridgrupperna

7.7. hästansvarig

7.8. Tillridning av hästarna

7.9. klksaglsök

8. Webb och sponsoransvarig

8.1. Brindis

9. Bygg och anläggning

9.1. Christer

10. US support

11. Tävlingsgruppen

11.1. Brindis Helena Broberg Sara Larsson Malin Fant von Haugwitz Linda Nordenberg

12. Vice ordförande, företräder ordföranden vid ev sjukdom