Preduzetnička kompetencija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Preduzetnička kompetencija by Mind Map: Preduzetnička kompetencija

1. komunicira jasno svoje ideje

1.1. Saradnja sa planiranjem

2. Nove ideje

3. iskazuje inicjativu za dobrobit ljudi i zivotne sredine

4. razumije ekonomske i finansijske koncepte

5. Kreativnost