Get Started. It's Free
or sign up with your email address
La Veu by Mind Map: La Veu

1. La veu com a instrument musical.

1.1. Ho és perquè:

1.1.1. Té les tres parts fonamentals

1.1.1.1. Material Elàstic (part productora)

1.1.1.1.1. Allò que genera el so.

1.1.1.2. Mecanisme (part modificadora)

1.1.1.2.1. Allò que ens permet modificar el so.

1.1.1.3. Ressonador (part amplificadora)

1.1.1.3.1. Allò que augmenta el volum del so.

2. Veu parlada vs Veu cantada.

2.1. Veu parlada

2.1.1. Diferències

2.1.1.1. Registre estret

2.1.1.2. Ús quotidià

2.1.1.3. L'entonació/la prosòdia la decideixes tu

2.1.1.4. S'aprèn per imitació

2.2. Semblances

2.2.1. Per comunicar

2.2.2. Utilitzen l'aparell fonador

2.2.3. Bona respiració

2.2.4. Bona dicció

2.2.5. Síl·labes

2.3. Veu cantada

2.3.1. Diferències

2.3.1.1. Registre ample

2.3.1.2. Ús musical

2.3.1.3. L'entonació/la prosòdia la decideix el compositor.

2.3.1.4. Principi per imitació, professionalment estudis.

2.3.2. Hi ha

2.3.2.1. Veu natural (micròfon)l

2.3.2.2. Veu impostada

2.4. Veus especials

2.4.1. Cant redoblat

2.4.1.1. Oscil·lacions laringe final de frase.

2.4.2. Difònic

2.4.2.1. 2 sons alhora (greu+agut)

2.4.3. Scat

2.4.3.1. Utilitzar la veu com un inst. (jazz)

2.4.4. Cant dels Monjos Tibetans

2.4.4.1. Molt greu

2.4.5. Iòdel (Jodlei)

2.4.5.1. Cant acrobàtic

2.4.6. Flamenc

2.4.6.1. Llargs melismes

3. El funcionament de la veu (aparell fonador).

3.1. Aparell fonador

3.1.1. Produeix la veu

3.1.2. Punt de partida

3.1.2.1. És

3.1.2.1.1. La Respiració

4. Classificació de la veu.

4.1. Utilitzem

4.1.1. 2 Criteris

4.1.1.1. Segons el Color (timbre)

4.1.1.1.1. Veus Blanques

4.1.1.1.2. Veus Adultes

4.1.1.2. Segons el Color i el Registre

4.1.1.2.1. Veus Blanques

4.1.1.2.2. Veus Adultes