Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EĞİTİM by Mind Map: EĞİTİM

1. Formal Eğitim

1.1. Örgün Eğitim

1.1.1. Okulöncesi Eğitim

1.1.2. İlköğretim

1.1.3. Ortaöğretim

1.1.4. Yükseköğretim

1.2. Yaygın Eğitim

1.2.1. Kurslar

1.2.2. Hizmetiçi Eğitim Etkinlikleri

2. İnformal Eğitim

2.1. Plana bağlı değil

2.2. Değişik zaman ortam ve biçimlerde