Politiek Brazilië

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Politiek Brazilië by Mind Map: Politiek Brazilië

1. Jair Bolsonaro

2. Republiek

2.1. Federale grondwet

2.1.1. Alle 26 deelstaten ook een eigen grondwet

3. Federale staatsvorm

3.1. President

3.2. Wisselen na vier jaar

3.3. Maximaal acht jaar president

4. Lid

4.1. VN

4.2. BRICS

4.3. G20

5. Bestuurlijke indeling

5.1. 1 federaal district

5.2. 5 gegrafische regio's

5.3. 26 staten

6. Wetgevende macht

6.1. Federale Senaat en Huis van Afgevaardigden

6.2. 81 senatoren

6.3. 513 afgevaardigden

7. Voornaamste politieke partijen

7.1. de Braziliaanse Partij van de Democratische Beweging

7.2. Democratas

7.3. Braziliaanse Sociaal-Democratische Partij

7.4. Arbeiderspartij (Partido dos Trabalhadores)

8. Stemrecht

8.1. Braziliaanse nationaliteit

8.2. Vanaf 16 jaar

8.3. 18 tot 70 jaar verplicht om te stemmen