Αναπηρία

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Αναπηρία by Mind Map: Αναπηρία

1. Κινητική αναπηρία

1.1. εγκεφαλική παράλυση

1.2. παραπληγία

1.3. τετραπληγία

2. Αισθητηριακή Αναπηρία

2.1. Κώφωση

2.2. τύφλωση

3. Ψυχική Αναπηρία

3.1. μανιοκατάθλιψη

3.2. σχιζοφρένεια

4. Νοητική Αναπηρία

4.1. αυτισμός

4.2. νοητική αναπηρία

4.3. σύνδρομο Down

5. Άλλες αναπηρίες

5.1. βαριές και πολλαπλές αναπηρίες