SoTe palvelut ja yhdenvertaisuus eettisestä näkökulmasta (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SoTe palvelut ja yhdenvertaisuus eettisestä näkökulmasta (1) by Mind Map: SoTe palvelut ja yhdenvertaisuus eettisestä näkökulmasta (1)

1. Työyhteisö ja valmiudet

1.1. Valmiudet toimia erityisryhmien kanssa?

1.2. Koulutus?

1.2.1. Toimintasuunnitelma sisäisiin koulutuksiin

1.2.2. Työpaikan sisäistä arviointia koulutustarpeista ja haluista

1.2.2.1. Omaehtoinen koulutus?

1.2.3. Motivointi

1.3. Kielenkäyttö? Selkokielisyys

1.3.1. Asiallisuus/Epäasiallisuus

1.3.2. Arvio vai arvostelu?

1.3.3. Laki

1.4. Työnjako

1.4.1. Tehtäväkuva

1.4.1.1. Ohjaus

1.4.1.2. Epäselvä tehtäväkuvaus?

1.4.1.2.1. Työtehtävien kasaantuminen

1.4.1.2.2. Uupumus

1.4.1.2.3. Ongelmia työhön sitoutumisessa

1.4.1.2.4. Kustannusten nousu

1.4.1.2.5. Laatu kärsii!

1.4.2. Toimiva ja tarkoituksenmukainen

1.4.3. Päällekkäisyyksien poistaminen

1.4.4. Resurssitekijät

1.4.4.1. Kustannustehokkuus

1.4.4.2. Laatu

1.5. Tiedottaminen

1.6. Arviointi

1.7. Asenteet

1.7.1. Vähemmistöryhmittymät

1.7.2. Työpaikan ilmapiiri

1.8. Tavoitteet

1.9. Tehtävien siirrot

2. Yhdenvertaisuus

2.1. Ikäihmiset

2.2. Maahanmuuttajat

2.3. Seksuaalivähemmistöt/sukupuolivähemmistöt

2.4. Kehitysvammaiset

2.5. Näkö-kuulovammaiset

2.6. Yksilöllinen, tasa-arvoinen ja laadukas hoito kaikille!

2.7. Valinnanvapaus

2.8. Hyvinvointi kaikille

2.9. Lapsiperheet ja työssäkäyvät, työttömät

2.10. Invalidit

3. Oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoitoon ja palveluun

3.1. Lait ja säädökset

3.2. Moraali ja etiikka

3.3. Hoidon jatkuvuus

3.4. Hoidon saavutettavuus

3.5. Laatu

3.5.1. Asiakasraadit

3.5.2. Laaturekisteri

3.5.2.1. Tavoite on yhdenvertaisuus!

3.6. Tavoitteet

3.7. Hoitopolku

4. Sähköiset palvelut

4.1. Ikäihmiset?

4.1.1. Kaikilla ei ole nettiä/kykyä hoitaa asioita sähköisesti. Muut apukeinot? Omaiset? KH?

4.2. Omaolo

4.3. Terveyskylä

4.4. Kanta.fi

4.5. Teknologia

4.5.1. Digilisaatio? Tekoäly?

4.5.1.1. Tulevaisuus? Samasta "apista" kaikki palvelu, Oma Data?

5. Palvelukokemus

5.1. Positiivinen

5.1.1. Liikkuvat yksiköt

5.2. Negatiivinen

5.2.1. Uskaltaako asiakas hakea apua/neuvoja?

5.2.2. Huhupuheet, asenteet ja pelot

5.2.3. Huono palvelukokemus

5.3. Yhdenvertainen?

5.3.1. Kaupunki vs Taajama

5.3.2. Liikkuvat yksiköt mahdollistavat, ainakin osittain.

5.3.3. Sähköiset palvelut ja niiden mahdollisuudet esim.taajamassa

5.4. Potilaskokemus

5.4.1. Asiakasraadit

5.4.2. Laaturekisteri

5.5. Asiakaslähtöinen

5.6. Asiakaskeskeisyys

5.7. Potilasturvallisuus