KLAUSA 8 : OPERASI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KLAUSA 8 : OPERASI by Mind Map: KLAUSA 8 : OPERASI

1. 8.1 Perancangan dan kawalan operasi

1.1. Manual, SOP dan Dokumen Sokongan.

2. 8.2 Keperluan untuk produk dan perkhidmatan

2.1. 8.2.1 Komunikasi dengan pelanggan

2.2. 8.2.2 Menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan

2.3. 8.2.3 Kajian semula keperluan perkhidmatan

2.4. 8.2.4 Perubahan keperluan perkhidmatan

3. 8.3 Reka bentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan

4. 8.4 Kawalan terhadap proses, produk dan perkhidmatan sediaan luar

4.1. 8.4.1 Am

4.2. 8.4.2 Jenis dan had kawalan

4.3. 8.4.3 Maklumat untuk pembekal dan perkhidmatan sumber luar

5. 8.5 Penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan

5.1. 8.5.1 Kawalan penyediaan perkhidmatan

5.2. 8.5.2 Pengenalpastian dan kemudahkesanan

5.3. 8.5.3 Harta hakmilik pelanggan

5.4. 8.5.4 Pemeliharaan

5.5. 8.5.5 Aktiviti Selepas Penyampaian Perkhidmatan

5.6. 8.5.6 Kawalan perubahan

6. 8.6 Pelepasan produk dan perkhidmatan

7. 8.7 Kawalan output tak akur

7.1. 8.7.1 kenalpasti

7.2. 8.7.2 dokumenkan