SÖZCÜK TÜRLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SÖZCÜK TÜRLERİ by Mind Map: SÖZCÜK TÜRLERİ

1. adıl (zamir)

1.1. soru z.

1.2. dönüşlülük z

1.3. kişi z.

1.4. işaret z.

1.5. belgisiz z.

2. sıfat (ön reklam)

2.1. niteleme s.

2.2. sayı sıfatı

2.2.1. topluluk sayı s.

2.2.2. kesir sayı s.

2.2.3. üleştirme sayı s.

2.2.4. asıl sayı s.

2.2.5. sıra sayı s.

2.3. soru sıfatı

2.4. Olun

2.5. belirtme sıfatı

2.5.1. işaret.

3. isim (ad )

3.1. özel isim

3.2. cins isim

3.3. soyut i.

3.4. somut i.

3.5. tekil i.

3.6. çoğul i.

3.7. topluluk i.

4. edatlar

4.1. bağlaç

4.2. ünlem

5. zarf( belirteç)

5.1. zaman z.

5.1.1. miktar z.

5.2. yer yön z.

5.3. soru z.

5.4. durum z.