Internet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Internet by Mind Map: Internet

1. Klijent

2. Poštanska logika

3. Server

4. Adresa

4.1. IP adresa

4.2. URL

5. Usluge

5.1. WWW usluge

5.2. Usluge za komunikaciju

5.3. Usluge za prijenos datoteka i društvene mreže

6. Web-pregledik

6.1. Google Chrome

6.2. Mozilla Firefox

6.3. Microsoft Edge

6.4. Opera

7. Opasnosti na internetu

7.1. Pokušaji prevare

7.2. Lažni profili

7.3. Maliciozni programi

8. Digitalni trag

9. Autorska i srodna prava

9.1. Copyright

9.2. Licence

9.2.1. Besplatne

9.2.1.1. Creative Commons licence

9.2.2. Licence koje se naplaćuju