Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Luft by Mind Map: Luft

1. H2O

1.1. Vand

1.1.1. Der er to hydrogen

1.1.2. Liv

1.1.3. et oxygenatom

2. CO2

2.1. Vi udånder det

2.2. Planter

2.3. Kulsyreslukker

2.3.1. Nedkøle brande og ting

3. Atomer

3.1. Mindste selvstændige stof

4. Hydrogenmolekyle

4.1. H-H

4.1.1. To-atomig

4.1.2. Stregformel

5. C

5.1. Måleskala

5.1.1. 100 C for vand fryse 0 grader C

5.2. Det absolute nulpunkt -273,15C

6. Densitet

6.1. masse/divideret med vægten

6.1.1. en kvadrat centimeter vand har en densitet på 1 g/cm3

7. Mineral

7.1. Næringstof

8. Atmossfære

8.1. O

8.2. Nitrogen