Jezera i ekološko stanje vode

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jezera i ekološko stanje vode by Mind Map: Jezera i ekološko stanje vode

1. Blata i močvare različitog su postanka. U niskim polojima Rijeka panonsko-peripanonske hrvatske ona su djelomicno rezultat najnovije tektonike, Ali prvenstveno posljedica pleistocensko- holocenskih promjena u slojevima šljunka,pijeska,močvarnih Glina I sličnih sedimenata. Zbog toga su rijeke usjekle korita u vlastitim nanosima pa su Danas korita nesto Viša od okolnih nanosa.

1.1. New Topic

2. Primjeri zaštićenih močvarnih područja polojima su kopački rit I lonjsko polje.

3. Zbog prirodno uvjetivanih poremećaja prirodnog otjecanja kroz krške šupljine I kanale nastala su blata I močvare.

4. Prirodna jezera- u kršu odnosno u gorskoj kotlinskoj I jadranskoj hrvatskoj, uglavnom su predodredena tektonikom.

5. Vransko jezero kod Biograda na Moru nastalo je na niskoj, zamocvarenoj podlozi.

6. U kombinaciji sa sedrenim barijerama nastalo je nekoliko jezera od kojih je Prukljansko jezero 4. po veličini, veliko i malo jezero kod mljeta, Baćinska jezera kod ploča, crveno I modro jezero kod Imotskog.

7. UMJETNA JEZERA- u Hrvatskoj je nastalo više umjetnih jezera: jezero Peruća, Butoniga u Istri, Lokvarsko i Fužinsko jezero u Gorskom kotaru, Gračačko, Gusićko I krušćičko u Lici.