BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG 2021

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG 2021 by Mind Map: BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG 2021

1. BẢN THÂN

1.1. T7/2021 HOÀN THÀNH BẰNG LÁI XE OTO

1.2. HOÀN THÀNH HỌC TẬP NLP VÀ KỸ NĂNG COACH T12/2021

1.3. 30P PLANK/NGÀY OR CHẠY 7KM/NGÀY

1.4. THIỀN BIẾT ƠN, VIẾT TOP 5 VÀ ĐỌC CÔNG THỨC ,MỤC TIÊU HÀNG NGÀY

2. TÀI CHÍNH

2.1. T11/2021 CÓ THU NHẬP DÒNG TIỀN 200TR/ THÁNG

2.2. MUA XE OTO HUYNDAI SANTAFE T12/2021

2.3. MUA 1 CHUNG CƯ CAO CẤP OCEANPARK 3 TỶ T12/2021

3. DANH VỌNG

3.1. 1/5/2021 RUBY

3.2. 1/11/2021 DAIMOND

3.3. TRỞ THÀNH LIFE COACH T12/2021

4. PT BẢN THÂN

4.1. T12/2021 ĐỌC HẾT 20 CUỐN SÁCH PT TƯ DUY

4.2. T3/2021 ĐI HỌC CAMP LEADERSHIP THẦY LCL

4.3. T3/2021 THÀNH THẠO MKT/ VIẾT CONTENT

4.4. T5/2021 BODY 6 MÚI CHUẨN

4.5. HỌC CÁCH LEAD HỆ THỐNG BÀI BẢN T6/2021

5. CỐNG HIẾN

5.1. TRÍCH 5% THU NHẬP CHO ĐỘI NẤU CƠM THIỆN NGUYỆN TRIỀU KHÚC

5.2. GIÚP CHO 50 BR CÓ THU NHẬP BỀN VỮNG 20TR/THÁNG T12/2021

5.3. XÂY DỰNG 1 GROUP YÊU THÍCH ĐỌC SÁCH PHÁT TRIỂN TƯ DUY T6/2021

6. MỐI QH

6.1. T7/2021 MỜI CẢ GIA ĐÌNH ĐI DU LỊCH PHÚ QUỐC

6.2. MUA BIẾU BA MẸ SP NU SKIN 15TR/ THÁNG

6.3. KIẾN TẠO RA 2 EMERAL + 4 RUBY + 50EX T10/2021