งาน PTN Update 24/01/64

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
งาน PTN Update 24/01/64 by Mind Map: งาน PTN Update 24/01/64

1. รายเดือน

1.1. AC

1.1.1. รายงานค่าตอบแทน แม่บ้าน(วันที่ 1-31),SPM (วันที่ 10 เดือนที่แล้ว-11 เดือน)นี้ : ส่งไม่เกินวันที่ 15

1.1.1.1. ปูน

1.1.2. Petty Cash บัญชีสาขา (วันที่ 20 เดือนที่แล้ว-21 เดือนนี+เปิดเมลล์อนุมัติแนบ): ส่งถึงส่วนกลางไม่เกิน 25

1.1.2.1. ปูน

1.1.3. บิลฟ้า : ถึงส่วนกลางไม่เกินวันที่ 5

1.1.3.1. ปูน

1.1.4. รายงานบัตรเครดิต : ส่งพร้อมบิลฟ้า

1.1.4.1. ปูน

1.1.5. รายงายเงินสด (ถ้ามี) :

1.1.5.1. โอนเช้าบัญชีออนดีมานด์+แจ้งใน WH : ไม่เกินวันที่ 2

1.1.5.1.1. ปูน

1.1.5.2. ใบสรุปเงินสด (ถ้ามี)+หลักฐานการโอน : ส่งพร้อม บิลฟ้า

1.1.5.2.1. ปูน

1.2. IT

1.2.1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ safety รายเดือน : ส่วนกลางกำหนด ปกติไม่เกินสัปดาห์แรก

1.2.1.1. พี่นา

1.3. ตำรา

1.3.1. ใบรับตำรา/สินค้า : ส่งพร้อมบิลฟ้า

1.3.1.1. ฟีน่า

1.4. AM

1.4.1. สั่งของใน Good Choic : ไม่เกินวันที่ 5

1.4.1.1. ปูน

1.4.2. รายงานยอดขายรายเดือน+Incentive

1.4.2.1. ปูน

1.5. LE

1.5.1. visit school : 2 ครั้ง/เดือน

1.5.1.1. พี่แม็ก,ปูน

2. รายสัปดาห์ (วันอาทิตย์)

2.1. ตำรา

2.1.1. สั่งตำรา : 620126_ส่งไฟล์Excel นับตำราในระบบERP

2.1.1.1. ฟีน่า

2.2. IT

2.2.1. ตรวจเช็คความพร้อมสาขา

2.2.1.1. พี่นา

2.2.2. สั่งอุปกรณ์สำนักงาน : สั่งอุปกรณ์สำนักงานรายสัปดาห์

2.2.2.1. พี่นา

2.3. AC

2.3.1. รายงานยอดเงินสดประจำสัปดาห์

2.3.1.1. ปูน

2.4. AM

2.4.1. ตารางงาน

2.4.1.1. ปูน

3. รายวัน

3.1. อังคาร

3.1.1. AM

3.1.1.1. Weekly Report : ส่งก่อนรายงานยอดรายวัน

3.1.1.1.1. ปูน

3.1.2. ตำรา

3.1.2.1. เช็คตำราโยก

3.1.2.1.1. ฟีน่า

3.1.2.2. สั่งตำรา

3.1.2.2.1. ฟีน่า

3.1.3. IT

3.1.3.1. กรอกยอดลูกค้า Walk In

3.1.3.1.1. พี่นา

3.2. พุธ

3.2.1. ตำรา

3.2.1.1. เช็คตำราโยก

3.2.1.1.1. ฟีน่า

3.2.1.2. สั่งตำรา

3.2.1.2.1. ฟีน่า

3.3. พฤหัส

3.3.1. ตำรา

3.3.1.1. รับตำราเข้าระบบ: ไม่เกินวันศุกร์

3.3.1.1.1. ฟีน่า

3.4. ศุกร์

3.4.1. ตำรา

3.4.1.1. เช็คตำราเปลี่ยนเวอร์ชั่น

3.4.1.1.1. ฟีน่า

3.4.1.2. เติมตำรา

3.4.1.2.1. ฟีน่า

3.4.2. AM

3.4.2.1. Reportยอดขาย

3.4.2.1.1. ปูน

4. หน้าที่

4.1. ปูน: AC.OD,AM,LE,สื่อออนไลน์

4.2. ฟีน่า :ตำรา

4.3. พี่นา: IT

5. ทำทุกวัน : ส่งรายงานถานการณ์โควิด : คนปิดบิล : กรอดยอดขายออนไลน์ : คนปิดบิล : cale sale : ทุกคน : ส่งยอดสิ้นวัน : โอนเงินสด : คนเปิดสาขา : ส่งฟอร์มยอดขายรายวัน