ไรเดอร์ไม่มีอำนาจการต่อรอง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ไรเดอร์ไม่มีอำนาจการต่อรอง by Mind Map: ไรเดอร์ไม่มีอำนาจการต่อรอง

1. สาเหตุ

1.1. การใช้คำว่า 'พาร์ทเนอร์' ทำให้ไรเดอร์ไม่อยู่ในกฎหมายแรงงาน

1.2. ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

1.3. ระบบเอไอ ที่ทำให้ไรเดอร์ต้องทำตามสั่งทุกอย่าง ไม่มีข้อแม้

1.4. ความไม่เป็นธรรมของสัญญา

2. ทางแก้/ข้อเสนอ

2.1. แก้กฎหมาย

2.2. ให้การศึกษา

2.3. รวมกลุ่มตั้งสหภาพ

2.4. ชวนผู้บริโภคร่วมกดดัน

3. ผลกระทบ

3.1. สุขภาพ

3.2. ความปลอดภัย

3.3. ไม่มีสวัสดิการ

3.4. อิสระที่ไม่อิสระ ยืดหยุ่นที่ไม่ยืดหยุ่น