Usmena književnost

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Usmena književnost by Mind Map: Usmena književnost

1. usmene prozne vrste

1.1. mit

1.1.1. predstavlja priče nastale u raznim kulturnim područjima širom svijeta koje govore o porijeklu i nastanku čovjeka, naroda, i drugih živih bića, te bogova i heroja kulture, kao i nastanka civilizacije i cjelokupnog svemira

1.1.2. mitologija:naziv za sve mitove jedne civilizacije ili naroda ,istovremeno je to i znanost koja prikuplja,proučava i objašnjava mitove neke kulture

1.1.3. primjer:Ramajana

1.2. bajka

1.2.1. osobita književna vrsta kod koje se čudesno i nadnaravno isprepliće sa zbiljskim na takav način da između prirodnoga i natprirodnoga, stvarnoga i izmišljenoga nema pravih suprotnosti

1.2.2. primjer:Crvenkapica

1.3. predaja

1.3.1. prenosi se usmeno,većinom pjesme

1.4. legenda

1.4.1. pripovijest u prozi ili stihovima, u kojoj je tema povijesno-biografskih podataka isprepletena fantastičnim pojedinostima

1.4.2. primjer:16 jezera i jedna vila

1.5. basna

1.5.1. kratki oblik epike u kojem su glavni likovi uglavnom životinje koje nose ljudske osobine

1.5.2. primjer: Gavran i lisica

1.6. anegdota

1.6.1. vrsta književnosti koji se temelji na izvanrednom događaju obično iz života neke osobe

1.6.1.1. vrste:

1.6.1.1.1. 1.smiješne

1.6.1.1.2. 2. podsjetničke

1.6.1.1.3. 3.filozofske

1.6.1.1.4. 4.inspirationalne

1.6.1.1.5. 5. upozoravajuće

1.6.2. primjer: Tajna povijest

1.6.2.1. povijesni rad s kritičkim osvrtima i detaljima iz života bizantskog cara Justijana I. Velikog, kojeg je tijekom života pratio na njegovim pohodima

1.7. vic

1.7.1. kratka priča kojoj je cilj da nasmije onoga kome je namijenjena

1.7.2. primjer:Zašto je slon velik, siv i okrugao? Da je malen, bijel i okrugao, bio bi andol.

2. sitni oblici

2.1. poslovica

2.1.1. sažeta izreka koja izriče životnu mudrost ili mudru misao, ponekad stilski naglašeno, ili pak pjesnički u rimi

2.2. zagonetka

2.2.1. vrsta zadatka, pitanje ili izričaj, koji treba riješiti razmišljanjem

3. usmena poezija

3.1. lirska usmena/narodna pjesma

3.1.1. iskazuje se emocionalni život pojedinca

3.1.2. prigodničarska lirika

3.1.2.1. pjesme koje su se izvodile tijekom obreda i blagdana

3.1.2.2. najčešće je pisana osmercem,šestercem i lirskim desetercem

3.1.3. primjer:Oj more duboko

3.2. epska usmena/narodna pjesma

3.2.1. događaji i likovi koji su obilježili određenu sredinu

3.2.2. junaci su idealizirani

3.2.3. pisana u desetercu

3.2.4. primjer. Pjesma o Jelačiću banu

3.3. lirsko-epska usmena/narodna pjesma

3.3.1. bugarštica

3.3.1.1. balada

3.3.1.1.1. naziv za lirsko-epsku pjesmu u kojoj prevladava sjetna, turobna atmosfera, a kraj joj je gotovo uvijek tragičan

3.3.1.2. vrsta hrvatske usmene pjesme koju odlikuje dulji stih i ponekad pripjev,tj.dodatak najčešće 6 slogova

3.3.1.3. primjer:Marko Kraljević i brat mu Andrijaš

4. govornički oblici

4.1. zdravica

4.1.1. ritual u kojem se piće uzima kao izraz časti ili dobre volje

4.2. basma

4.2.1. retorička forma usmene književnosti, u stihu ili prozi, pretkršćanskog postanja

4.3. brojalice

4.3.1. vrsta umjetničko-književnog teksta, gotovo ritmička igra, kratka pjesmica, ritmička cjelina, igra riječima, vrsta onomatopeje ili oblik dječjeg stvaranja

4.4. rugalice

4.4.1. usmenoknjiževni kratki, često poetski oblik kojim se u načelu izražava poruga, rjeđe satira, ismijava se osoba, pojava, predmet i dr.

5. folklorna drama

5.1. svadbena komedija

5.2. pokladna igra

5.3. moreška

6. obilježja:

6.1. najstarija forma kulturnog stvaralaštva materijalizirana jezičnim sredstvima

6.2. prenosila se slušanjem

6.3. autori su nepoznati

6.4. formulaičnost

6.5. svaka nova izvedba je novo i drugačije dijelo