หลักการทำงานของการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการทำงานของการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ by Mind Map: หลักการทำงานของการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

1. เเบตเตอรี่

1.1. รถยนต์ไฟฟ้าจะเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ชาจ เข้ามาใว้ที่เเบตเตอรี่และนำมาใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์

2. ตัวควบคุมเครื่อง

2.1. การส่งผ่านการแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์จะถูกกำหนดโดยตัวควบคุมเครื่อง ซึ่งเปลียบเสมือน 'สมอง'

3. มอเตอร์ไฟฟ้า

3.1. ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และส่งต่อไปยังเพลาเพื่อให้เกิดแรงในการขับเคลื่อนยนต์ไฟฟ้า