CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP by Mind Map: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

1. Chức năng lọc máu và thải các chất không cần thiết ra ngoài.

2. HÔ HẤP

2.1. Cá chép hô hấp bằng mang

2.2. Các mang cá bám vào xương cung mang, lá mang mỏng, có nhiều mạch máu.

3. TUẦN HOÀN

3.1. tim và các mạch. Tim cá có 2 ngăn : tâm nhĩ và tâm thất, nối với các mạch tạo thành 1 vòng tuần hoàn kín.

4. BÀI TIẾT

4.1. Thận nằm giữa 2 bên cột sống, thận cá thuộc thận giữa, còn đơn giản.

5. HỆ THẦN KINH

5.1. hình ống, nằm ở phía lưng gồm: bộ não, tủy sống, các dây thần kinh và hành khứu giác

5.2. Cấu tạo não cá: + Não trước: kém phát triển + Não trung gian + Não giữa: lớn, trung khu thị giác + Hành tủy: điều khiển nội quan + Tiểu não: phát triển, phối hợp cử động phức tạp

6. GIÁC QUAN

6.1. + Mắt: không có mí nên chỉ nhìn gần + Mũi: đánh hơi tìm mồi + Cơ quan đường bên nhận biết áp lực tốc độ dòng nước