ДИНАМИКА

Динамика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ДИНАМИКА by Mind Map: ДИНАМИКА

1. Тығыздық

1.1. бұл заттың көлем бірлігіндегі массасына тең скалярлық физикалық шама

1.2. ρ= m/v

2. Масса

2.1. инерция

2.1.1. бұл денелердің жылдамдығын (тынығуын) сақтауға ұмтылатындығынан тұратын физикалық құбылыс

2.2. инерттілік

2.2.1. денелердің жылдамдығын (тынығуын) сақтайтын қасиеті

3. Ньютон заңдары

4. Күш

4.1. табиғаттан

4.1.1. гравитациялық

4.1.1.1. ауырлық күші

4.1.2. электромагниттік

4.1.2.1. серпімділік күші, үйкеліс күші

4.1.3. ядролық

4.2. жанасу

4.2.1. ішкі

4.2.1.1. жүйеде денелер арасындағы

4.2.2. сыртқы

4.2.2.1. сырттан жүйенің денесіне дейін

4.2.3. ауырлық күші

4.2.3.1. бүкіләлемдік тартылыс заңы

4.2.3.1.1. барлық денелер бір-бірімен осы денелер массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал және олардың арасындағы қашықтықтың квадратына кері пропорционал күшпен әрекеттеседі

4.2.3.2. ауырлық күшінің үдеуі

4.2.3.2.1. ауырлық күшіне тура пропорционал, дененің массасына кері пропорционал шама

4.3. арақашықтықтан