YENİ OKURYAZARLIKLAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YENİ OKURYAZARLIKLAR by Mind Map: YENİ OKURYAZARLIKLAR

1. Bilgisayar Okuryazarlığı

1.1. Bilgi

1.2. Bilgiye Ulaşma Yolları

1.3. Bilgi Ulaşımına Yönelik Stratejiler Belirleme

1.4. Medya Türlerini Tanıyabilme

1.5. Bilgiyi Bulma, Değerlendirme ve Seçebilme

2. Blgisayar Okuryazarlığı

2.1. İnterneti Kullanma Becerisi

2.2. Sürekli Gelişim ve Değişim

2.3. Program Kullanabilme

2.4. İnternet Ortamındaki Problemlere Etkili Çözümler Üretebilme

3. Teknoloji Okuryazarlığı

3.1. Performans, Verimlilik ve Öğrenme

3.2. Diğer Teknolojileri Kullanma Yeteneği

3.3. Bilgiye Erişim, Değerlendirme, Entegre Etme

3.4. Sorumluluk Alma, Bilinç ve Yetenek

4. Medya Okuryazarlığı

4.1. Erişim

4.2. Analiz

4.3. Değerlendirme

4.4. Üretim

4.5. Medyanın Birey Üzerindeki Etkisi

4.6. Medya Aracının Özgür Dili

4.7. Etik ve Yasal Normlar

5. Görsel Okuryazarlık

5.1. Fotoğraf, Resim, Grafik

5.2. Anlama ve Anlamlandırma

5.3. Görsel Tasarım, Görsel Teknik, Görsel Medya

5.4. Tasarımcı Oluşturucu ve Üretimci

5.5. Görsel İletişimci ve Yenilikçi Olmak

6. Dijital Okuryazarlık

6.1. Medyayı Etkin Kullanabilme

6.2. Bilgiye Erişim, Değerlendirme, Tasarlayabilme

6.3. Bilgiyi Kullanabilme ve Paylaşabilme

6.4. Eleştirel Düşünebilme ve Bu Ortamlarda İş Birliği Yapabilme

6.5. Dijital Vatandaşlık İle Problem Çözme

6.6. Bilgi Akıcılığı

7. Eleştirel Dijital Okuryazarlık

7.1. Kod çözme

7.2. Kullanma

7.3. Kişisel

7.4. Analiz Etme

7.5. Anlam Oluşturma

8. Eeştirel Okuryazarlık

8.1. Sorgulama ve Meydan Okuma

8.2. Tutarlılık İncelemesi Yapabilme

8.3. Analiz Etme

8.4. İçeriğin Bağlamına ve Yazarına Dikkat Etme

8.5. Çoklu Bakış Açılarını Görerek Karşılaştırma Yapabilme