Catalán examen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Catalán examen by Mind Map: Catalán examen

1. A i E

1.1. Oriental

1.1.1. Es pronuncia igual, s'escriu diferent

1.2. Occidental

1.2.1. Es pronuncia diferent, s'escriu diferent

2. O i U

2.1. Oriental

2.1.1. "o" es pronuncia "u"

2.2. Occidental

2.2.1. Es distingueix Clarament

3. L'apostrof

3.1. (') és un signe gràfic que indica l' elisió d'una vocal en la llengua escrita

4. B i V

4.1. S'escriu B davant de -ela i -erra

4.1.1. Derrera de -ema

4.2. S'escriu V derrera de -ena

5. S

5.1. Sonora

5.1.1. S'escriu S Entre vocals

5.1.2. S'escriu V principi De mot. Despres De consonant

5.2. Sorda

5.2.1. S'escriu SS Entre vocals

5.2.2. S'escriu C davant de -e i de -i

5.2.3. S'escriu SC en els mots

5.2.4. S'escriu S principi i Final de mot. Abans, Després de consonant

5.2.5. S'escriu Ç davant de a, o, u. A fi de mot

6. G i J

6.1. Representen un mateix só

6.1.1. S'escriu j/tj Davant de a, o, u

6.1.2. S'escriu g/tg davant De e, i

7. X i IX

7.1. Representen el so sord

7.1.1. S'escriu x -a principi de mot -darrera de consonant -darrera de i -darrera dels diftongs au, iu

7.1.2. S'escriu ix -després de a, e, o, u