Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ASPİRASYON by Mind Map: ASPİRASYON

1. Birden yükselen ateş, Balgamlı Öksürük, Solunum güçlüğü, Siyanoz (morarma)

2. Öksürme, Kısık ses, Nefes almada güçlük, Hırıltılı solunum

2.1. Aspirasyon Pnömonisi

3. Aspirasyon Pnömonisi