Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Урок НУШ by Mind Map: Урок НУШ

1. Структура НУШ

1.1. Початкова школа

1.1.1. 1 цикл

1.1.1.1. 1-2 класи

1.1.2. 2 цикл

1.1.2.1. 3-4 класи

1.2. Базова середня школа

1.2.1. 1 цикл

1.2.1.1. 5-6 класи

1.2.2. 2 цикл

1.2.2.1. 7-9 класи

1.3. Профільна середня школа

1.3.1. 1 цикл

1.3.1.1. 10 клас

1.3.2. 2 цикл

1.3.2.1. 11-12 класи

1.4. Ліцей/Коледж

2. Вчитель

2.1. Ментор

2.2. Коуч

2.3. Тьютор

2.4. Фасиліатор

2.5. Новатор

3. Учень

3.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ

3.1.1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

3.1.2. Спілкування іноземними мовами

3.1.3. Математична грамотність

3.1.4. Компетентності в природничих науках і технологіях

3.1.5. Інформаційно-цифрова

3.1.6. Уміння вчитися впродовж життя

3.1.7. Соціальні і громадянські компетентності

3.1.8. Підприємливість

3.1.9. Загальнокультурна грамотність

3.1.10. Екологічна грамотність і здорове життя

4. Школа

4.1. Фінансування

4.1.1. Кабінет

4.1.1.1. 7 навчальних зон

4.1.1.1.1. Зона відкриттів

4.1.1.1.2. Зона вчителя

4.1.1.1.3. Зона тиші

4.1.1.1.4. Зона матеріалів

4.1.1.1.5. Тематична зона

4.1.1.1.6. Комунікативна зона

4.1.2. Нові меблі

4.1.3. Дидактичні матеріали

4.1.4. Лабораторія

4.1.5. Новітні технології

5. Мотивація

6. Держава

6.1. Державний стандарт

7. Принципи інтерактивного навчання

7.1. Експерементування

7.2. Довіра у спілкуванні

7.3. Рівність позицій

7.4. Активності

7.5. Відкритий зворотній зв'язок

8. Методи

8.1. Мозковий штурм

8.2. Ромашка Блума

8.3. Ранкове коло

8.4. Кейс-технології

8.5. Сенкан

9. Партнерство

9.1. Батьки

9.2. Учні

9.3. Учитель

10. Інструменти навчання

10.1. Виступи у форматі ТЕD

10.2. Настільні ігри

10.3. Арт-бук

10.4. Психологічні ігри

10.5. Візуальне мистецтво

10.6. Трикутник Волта Діснея

10.7. Комікси

10.8. Рефлексія

10.9. Словесні анології

10.10. Квести

10.11. Ментальні мапи